Dynamiczny wzrost przychodów Grupy EMC po trzech kwartałach 2014 roku

0
951


Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększyły się po dziewięciu miesiącach 2014  roku o 45,3 procent do 182,7 mln zł.  Na wysoki wzrost przychodów wpłynęło ujęcie wyników nowo pozyskanych spółek – Zdrowie w Kwidzynie oraz Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Podmioty te zwiększyły sprzedaż Grupy o blisko 60 mln zł.

Skonsolidowana EBIDTA ukształtowała się na poziomie 9,4 mln zł. Grupa EMC poniosła w tym okresie 2,4 mln zł straty netto. Ujemny wynik związany był między innymi ze zmianą polityki w sposobie naliczania rezerw na świadczenia pracownicze. Rezerwy na świadczenia pracownicze zostały zwiększone o ponad 2,13  mln zł w stosunku do poziomu z końca 2013 roku.

– Jesteśmy obecnie w fazie intensywnego rozwoju i inwestycji. W przejętych szpitalach prowadzimy prace nad poprawą ich funkcjonowania, aby podnieść jakość usług medycznych oferowanych naszym pacjentom. Rozpoczynamy tam też duże inwestycje w modernizację i przebudowę infrastruktury –  powiedziała Agnieszka Szpara, prezes EMC Instytut Medyczny.

– W trzecim kwartale 2014 nadal prowadziliśmy inwestycje związane z rozbudową Szpitala św. Anny w Piasecznie. Trwała także modernizacja budynku Szpitala Bukowiec w Kowarach – dodała. 

W trzecim kwartale 2014 roku została zakończona rozbudowa budynku Szpitala Geriatrycznego w Katowicach.

W drugim kwartale 2013 roku Grupa EMC powiększyła się o spółkę „Zdrowie”, która prowadzi szpital w Kwidzynie. Wyniki tej placówki medycznej są konsolidowane od 1 sierpnia 2013 roku.

W lutym 2014 roku sfinalizowana została transakcja nabycia Regionalnego Centrum Zdrowia, które prowadzi Szpital w Lubinie. Ta dolnośląska placówka ma ponad 400 łóżek i prowadzi 10 oddziałów, Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny oraz hospicjum. Specjalności szpitala to: interna z pododdziałami: pulmonologicznym i alergologicznymi, chirurgia ogólna i onkologiczna, reumatologia, anestezjologia i intensywna terapia, pediatria, neonatologia, ginekologia z położnictwem, oddział urazowo-ortopedyczny, izba przyjęć oraz  hospicjum.

Grupa EMC Instytut Medyczny powstała w 2001 i obecnie w jej skład wchodzi 10 szpitali i 16 przychodni w sześciu województwach.

EMC Instytutu Medyczny większość usług realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, będąc tym samym znaczącym elementem publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, EMC buduje przyjazny model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych.

Grupa EMC jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.