Dzień Otwarty Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach

0
878


Już po raz piąty  Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach organizuje Dzień Otwarty i zaprasza na bezpłatne badania. 29 września 2013 mieszkańcy Katowic będą mogli skorzystać z porad lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz z badań analitycznych i obrazowych.

Placówka przygotowała też stoiska informacyjne dotyczące poradni lekarza rodzinnego, która zostanie uruchomiona w listopadzie 2013, Szkoły Rodzenia, bonifraterskiego wolontariatu oraz stoiska partnerów akcji. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie przeprowadzało honorową zbiórkę krwi. Planowane jest także otwarcie i poświęcenie wyremontowanych pomieszczeń ośrodka rehabilitacji oraz części oddziału chorób wewnętrznych. Zainteresowani będą mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem całego szpitala.

Wzniesiony w 1874 roku jako pierwszy w mieście Szpital Zakonu Bonifratrów był przeznaczony dla górników zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz miejscowej ludności. Zakonnicy prowadzili placówkę do 1939 roku. Od kwietnia 2009 roku  Szpital jest zarządzany przez Boni Fratres Catoviensis Spółkę z o. o. , której jedynym  właścicielem jest Zakon Bonifratrów. Od  ponad 4 lat konsekwentnie prowadzone są działania ukierunkowane na podnoszenie jakości i poszerzenie oferty medycznej szpitala poprzez zaproszenie do współpracy wybitnych specjalistów, inwestycje w najlepszej jakości sprzęt i intensywne prace remontowe.

W przeprowadzonych modernizacjach i remontach zadbano przede wszystkim o spełnienie wymogów sanitarnych i poprawę warunków pobytu pacjentów poprzez podniesienie komfortu sal chorych, gabinetów, sal operacyjnych, z troską odnosząc się jednak do zabytkowego charakteru budynku – wszystkie remonty są prowadzone pod nadzorem inspektorów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Placówka  po przejęciu przez prywatnego właściciela nie zmieniła zasadniczego profilu działania i nadal pełni funkcje typowego szpitala miejskiego. Szpital w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia  mieszkańcom Katowic całodobowy dostęp do kompleksowej pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia i leczenia szpitalnego we wszystkich oddziałach szpitala.

W ramach placówki działają: izba przyjęć, oddział anestezjologii i intensywnej terapii, oddział chirurgii ogólnej, oddział chirurgii urazowo ortopedycznej z pododdziałem ortopedii dla dzieci, oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem ginekologii onkologicznej, oddział noworodkowy, oddział gastroenterologiczny, oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem diagnostyki kardiologicznej.

Bonifraterski ośrodek zdrowia działa w obiekcie oddanych do użytku w 2012 roku po gruntownej modernizacji. Lekarze mają do dyspozycji 9 gabinetów lekarskich i 5  gabinetów zabiegowych. W ośrodku udzielane są porady specjalistyczne w kilkunastu zakresach.