Dzierżoniów: szpitalny NZOZ rozwija działalność

0
914

NZOZ Szpital w Dzierżoniowie prowadzony przez spółkę z udziałem samorządu powiatowego rozwija działalność. 1 września 2012 roku w placówce rozpoczynają funkcjonowanie poradnie specjalistyczne w ramach nowych kontraktów z NFZ. Szpital prowadzi także prace modernizacyjne.

Paradnie, które będą działały w ramach nowych kontraktów z NFZ, to poradnie: chirurgii urazowo –ortopedycznej, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej, okulistyczna, a także pracownie: tomografii komputerowej, która działa w szpitalu od października 2011 roku, ale początkowo oferowała usługi komercyjne, a także pracownia endoskopii wykonująca badania kolonoskopowe.

Trwa także inwestycje związana z termomodernizacją obiektów szpitalnych zarówno w Dzierżoniowe jak i w Bielawie, gdzie znajdują się także oddziały szpitala. Prace prowadzone w Dzierżoniowie dofinansowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i mają się zakończyć do listopadzie 2012. Na inwestycję w Bielawie spółka pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tutaj prace potrwają do marca 2013 roku. Łączny koszt obydwu projektów wyniesie około 3,4 mln zł.

W Dzierżoniowie szpital prowadzi oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny z pododdziałem ortopedycznym, ginekologiczno-położniczy i noworodkowy oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne. W Bielawie działają oddziały: okulistyczny i pediatryczny oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Kontrakt szpitala z NFZ w roku 2012 ma wartość 29 676 099,06  zł. Środki te finansują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne, ratownictwo medyczne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.