ECZ Otwock: pozytywny audyt zewnętrzny nadzorujący ISO 9001

0
799


27 października 2014 w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock  został przeprowadzony audyt nadzorczy w zakresie normy ISO 9001. Pozytywny wynik audytu potwierdził spełnienie wymagań w Systemie Zarządzania Jakością i zakończył się pozytywną rekomendacją. Audyt prowadziła firma BSI.

Zakres audytu to udokumentowany system zarządzania w odniesieniu do wymogów normy ISO 9001.

Celem audytu nadzorczego było poszukiwanie pozytywnych dowodów na to, że wszystkie elementy objęte zakresem certyfikacji oraz wymagania normy są  spełnione przez system zarządzania wdrożony w ECZ Otwock oraz że działanie systemu wspiera spełnienie poszczególnych statutowych, regulacyjnych i umownych wymogów oraz osiąganie celów organizacji, szczególnie odnoszących się do zakresu normy.

Wprowadzony system zapewnia stały nadzór nad procedurami leczniczymi realizowanymi w placówce, podnosząc ich jakość i zapewniając bezpieczeństwo pacjentom.

Pozytywny wynik audytu świadczy też o tym, iż proces leczenia jest kontrolowany i prowadzony w warunkach nadzorowanych, przy użyciu odpowiedniego, wysokospecjalistycznego sprzętu, materiałów  i urządzeń, które przeszły niezbędne kontrole i pomiary.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock to specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Na terenie ECZ działa także ośrodek radioterapii.

Placówka oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane z NFZ. Wartość kontraktu na rok 2014 wynosi ponad 21 mln zł. Środki te finansują leczenie szpitalne, w takich zakresach jak: chemioterapia, kardiologia, onkologia kliniczna, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, programy lekowe, a także ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (świadczenie w zakresie onkologii, badanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) oraz profilaktyczne programy zdrowotne.