ECZ Otwock trzecim ośrodkiem kardioonkologii na świecie

0
994


W Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocka będzie działać wschodnioeuropejski oddział Towarzystwa Kardioonkologicznego. ECZ proponuje też Ministerstwu Zdrowia i NFZ wprowadzenie programu pilotażowego w celu oszacowania korzyści ekonomicznych wynikających z wprowadzenia standardów kadrioonkologicznych.

Szacunkowe wyliczenia, wynikające z epidemiologii nowotworów i częstości występowania powikłań sercowo-naczyniowych w tej grupie chorych, wskazują, że wdrożenie kardioonkologii w polskim systemie ochrony zdrowia może przynieść w skali roku oszczędność środków publicznych w wysokości od 70 – 120 mln zł.

– Kardioonkologia jest nadzieją dla tych wszystkich chorych na raka, którzy mogą doświadczyć powikłań kardiologicznych – mówi profesor Tadeusz Pieńkowski z ECZ.

Na temat oficjalnego nawiązania współpracy z placówkami zagranicznymi ECZ rozpoczął podczas Kongresu Kardioonkologii w Mediolanie, który odbył się na początku października 2012 roku. Wówczas prezesi ICOS (International Cardio Oncology Society), prof. Daniel Lenihan (USA) i prof. Carlo Cipolla  (Włochy), ogłosili powołanie Wschodnio-Europejskiego Oddziału Towarzystwa w CMKP.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina to nowoczesne centrum medyczne, w skład którego wchodzi specjalistyczny szpital o rozszerzonym profilu onkologiczno-kardiologicznym, Centrum Kształcenia Komplementarnego oraz Centrum Medycyny Doświadczalnej. Placówkę charakteryzuje połączenie zasobów wysoko zaawansowanego technologiczne szpitala z organizowaniem specjalistycznych szkoleń dla osób związanych z medycyną i spoza medycyny. W czwartym kwartale 2012 roku na terenie ECZ Otwock, powstanie ośrodek radioterapii, który przyjmie pierwszych pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Możliwości szpitala są wciąż nie do końca wykorzystane. W sierpniu 2012 roku został już wykorzystany kontrakt na cały rok.
– Możemy i chcemy przyjąć więcej pacjentów, szczególnie że właśnie ECZ Otwock może kompleksowo zajmować się chorymi na nowotwór ze współtowarzyszącymi schorzeniami kardiologicznymi. W ECZ Otwock pracują i współpracują ze sobą specjaliści kilku dziedzin, szczególnie kardiologii i onkologii. Model funkcjonowania Kliniki Onkologii i Kliniki Kardioangiologii polega na zintegrowanej opiece nad chorym onkologicznym. Pacjenci będący w grupie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych są diagnozowani nie tylko przez onkologów, ale również przez kardiologów, a stan ich zdrowia jest omawiany na połączonych konsyliach lekarskich, w których uczestniczą nie tylko kardiolodzy i onkolodzy, ale również doświadczeni radiolodzy specjalizujący się w diagnostyce chorób kardiologicznych. To ważny aspekt pracy klinicznej i medyczne korzyści dla pacjenta – mówią wspólnie kierownicy klinik, prof. A. Torbicki i prof. T. Pieńkowski. Dziś tego typu rozwiązanie organizacyjne, w którym zespół onkologów i kardiologów na co dzień wspólnie opiekują się chorym na raka, jest prawdopodobnie dostępne wyłącznie w ECZ Otwock.

Szpital działa w oparciu o system komputerowy, który pozwala lekarzom na dostęp do całej historii choroby wraz z możliwością przywołania na każdej konsoli lekarskiej badań obrazowych, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę z pacjentem. Wszystko to skutkuje dobrą organizacją ruchu chorych, przy zwróceniu uwagi na pełną podmiotowość pacjenta, który w jednym miejscu otrzymuje kompleksową usługę na bardzo wysokim poziomie i w przyjaznym otoczeniu.

Ustanowienie programu stworzy możliwość leczenia przy wykorzystaniu nowoczesnego podejścia w ECZ Otwock 40 000 pacjentów rocznie (obecnie ECZ Otwock wykorzystuje około jednej czwartej swojego potencjału). Warunkiem jest zagwarantowanie kontraktu i opłacanie nadwykonań. Zyskiem systemu będą nie tylko oszczędności finansowe, ale także rozwój polskiej kardioonkologii na arenie międzynarodowej, przygotowanie kompleksowego programu szkoleń dla lekarzy onkologów i kardiologów wspierającego wdrażanie stworzonych wspólnie z ekspertami i konsultantami standardów kardioonkologicznych. W następstwie powstanie informacja zwrotna dla zarządzających systemem o racjonalizacji kosztów i skuteczności terapii.