Eko-Prof-Med: certyfikat ISO dla placówki

0
1071

Centrum Medyczne Eko-Prof-Med z Miasteczka Śląskiego uzyskało certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Certyfikat daje gwarancję, iż jakość świadczonych przez placówkę usług odpowiada normom i standardom stawianym przez Unię Europejską.

Przychodnia przeszła pozytywnie proces certyfikacji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, medycyny pracy, medycyny sportowej, medycyny estetycznej oraz profilaktyki i promocji zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej z toksykologią metali ciężkich, diagnostyki obrazowej (RTG, USG z UKG i Dopplerem), elektroneurodiagnostyki (EMG), audiometrii i tympanometrii, kolposkopii, a także w zakresie kompleksowych usług BHP.

Centrum Medyczne Eko-Prof-Med działa od 1998 roku. Założone zostało przez Hutę Cynku Miasteczko Śląskie S.A. i Fundację na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie. Obecnie jest prowadzone przez spółkę z udziałem pracowników oraz Fundacji Na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie.

Centrum oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne i rehabilitację. Obejmuje opieką mieszkańców Miasteczka Śląskiego, Tarnowskich Gór i pobliskich gmin.

Placówka posiada Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich, które wykonuje badania poziomu metali ciężkich u pracowników z obszaru całego Śląska. Jest to jedno z trzech największych w Polsce laboratoriów toksykologii metali ciężkich. Jednostka ta uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości (CDC Atlanta).

Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt z NFZ na usługi na rok 2013 ma wartość 1 353 223,95 zł. Kontrakt dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kilkunastu specjalności, na co jest przeznaczone 1 042 994,75 zł, rehabilitacji leczniczej (136 846,20 zł), leczenia stomatologicznego (109 140 zł) oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (64 243 zł).