Eko-Prof-Med: nowe badania specjalistyczne

0
1170

Centrum Medyczne Eko-Prof-Med z Miasteczka Śląskiego wprowadziło do swojej oferty badania EMG. Badania mają zastosowanie w diagnostyce chorób nerwowo – mięśniowych u dorosłych i dzieci. Wykonywane są w poradni neurologicznej w ramach kontraktu z NFZ a także komercyjnie.

Centrum Medyczne Eko-Prof-Med działa od 1998 roku. Założone zostało przez Hutę Cynku Miasteczko Śląskie S.A. i Fundację na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie. Obecnie jest prowadzone przez spółkę z udziałem pracowników oraz Fundacji Na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie.

Centrum oferuje usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne i rehabilitację. Obejmuje opieką mieszkańców Miasteczka Śląskiego, Tarnowskich Gór i pobliskich gmin.

Placówka posiada Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich, które wykonuje badania poziomu metali ciężkich u pracowników z obszaru całego Śląska. Jest to jedno z trzech największych w Polsce laboratoriów toksykologii metali ciężkich. Jednostka ta uczestniczy w krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości (CDC Atlanta).

Centrum oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt z NFZ na usługi na rok 2013 ma wartość 1 353 223,95 zł. Kontrakt dotyczy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kilkunastu specjalności, na co jest przeznaczone 1 042 994,75 zł, rehabilitacji leczniczej (136 846,20 zł), leczenia stomatologicznego (109 140 zł) oraz opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (64 243 zł).