Ekspert Pracodawców RP na konferencji projektu „Fit For Work”

0
871


Ekspert Pracodawców RP dr Robert Mołdach wziął udział w V Dorocznej konferencji projektu „Fit For Work”, która odbyła się 16 października 2013 roku w Brukseli. Celem projektu jest dokonanie szczegółowej analizy wpływu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) na życie zawodowe tysięcy polskich pracowników.

Projekt dotyczy także oferowanego pracownikom leczenia i wsparcia, ich doświadczeń zawodowych, skutków tych schorzeń ponoszonych przez członków rodzin i współpracowników, a także wynikających z nich kosztów ekonomicznych i społecznych.

Wielu polskich pracowników zbyt wcześnie opuszcza rynek pracy ze względu na problemy zdrowotne – w tym schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak bóle pleców, rąk i karku czy choroby stawów. Ograniczają one wydajność co najmniej połowy osób zatrudnionych w Polsce. Efekty tych schorzeń – ból i ograniczenie zdolności ruchowej – mogą wpływać na wytrzymałość, zdolności poznawcze i koncentrację, a także sprawność ruchową i zręczność. Według oficjalnych danych, niemal 10% krajowej populacji w wieku produkcyjnym nie pracuje z powodu całkowitej bądź częściowej niepełnosprawności.

Potrzebna jest fundamentalna zmiana podejścia decydentów, specjalistów ochrony zdrowia, pracodawców, a także samych pacjentów do problemu przewlekłych schorzeń. Odzyskanie zdolności do pracy musi stać się jednym z głównych celów leczenia, ponieważ kontynuacja zatrudnienia lub powrót do pracy pozytywnie wpływają na somatyczny i psychiczny stan osób przewlekle chorych oraz zmniejszają społeczne i ekonomiczne obciążenia, wynikające z tych chorób.

Konieczne jest opracowanie lepszych mechanizmów wczesnego reagowania i rehabilitacji zawodowej, co pozwoli zminimalizować długoterminowy wpływ schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego na wydajność pracy, koszty opieki zdrowotnej i karierę zawodową chorych.

Projekt Fit for Work realizowany jest przez The Work Foundation  przy wsparciu grantu firmy AbbVie.

Pracodawcy RP zapraszają do zapoznania się z raportem z badań realizowanych w ramach projektu, który zawiera również rekomendacje dla pracodawców, pracowników, lekarzy oraz decydentów.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://www.fitforworkeurope.eu/