Ekspert Pracodawców RP poprowadzi panel w Krynicy

0
967

Robert Mołdach, ekspert Pracodawców RP i dyrektor zarządzający Pracodawców Medycyny Prywatnej, będzie prowadził panel dyskusyjny podczas Forum Ochrony Zdrowia, odbywającego się w ramach XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Panel będzie dotyczył prywatnych szpitali i ich roli jako stymulatorów wzrostu gospodarczego regionów. Po ponad 10 latach działalności i ponad tysiącu podjętych i ukończonych inwestycji szpitale prywatne wypracowały trwałe relacje z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Prywatne podmioty obok tworzenia nowych placówek medycznych wspierają także przekształcone szpitale samorządowe, odciążając tym samym sektor publiczny. W regionach prywatne szpitale na równi z publicznymi odgrywają rolę dominującego pracodawcy i są podstawowymi jednostkami zabezpieczającymi potrzeby zdrowotne mieszkańców. Jednak dla dalszego rozwoju sektor prywatny potrzebuje pełnego przestrzegania zasad równości, zdecydowanego wsparcia jakości, którą się wyróżnia, i zysku społecznego, jaki generuje.

W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Szpitale prywatne stymulatorem wzrostu gospodarczego regionu” udział wezmą: Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP,  wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, Andrzej Sokołowski, prezes OSSP, Piotr Gerber, wiceprezes OSSP, Jarosław Pinkas, wiceprezes OSSP,  Anna Szczerbak, członek OSSP, Marcin Szulwiński, członek OSSP oraz Krystyna Siejna,  I Wiceprezydent Miasta Katowice.

Motto tegorocznego XXIII Forum Ekonomicznego brzmi „Perspektywy nowego ładu”. Nawiązuje ono do przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, które przyniósł światowy kryzys gospodarczy. W ciągu trzech dni dyskusji goście konferencji będą szukać odpowiedzi na pytania fundamentalne: jak zapewnić wzrost gospodarczy, walczyć z bezrobociem – szczególnie wśród młodych, czy wzmocnić strukturalnie Unię Europejską.

Dla Europy Środkowo-Wschodniej szczególnie ważne będą kwestie przyjęcia euro, skracania gospodarczego dystansu wobec państw „Starej Unii”, podpisanie Umowy Stowarzyszeniowej z krajami Partnerstwa Wschodniego, wypracowanie nowego modelu współpracy Unii Europejskiej z Rosją i Chinami czy źródeł finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych.

Pracodawcy RP są Partnerem XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz odbywającego się w jego ramach Forum Ochrony Zdrowia.