Elvita: nowa placówka w Trzebini

0
1831

Spółka Elvita otworzyła nową przychodnię lekarską zlokalizowaną przy ulicy Grunwaldzkiej 67 w Trzebini. Placówka działa w pomieszczeniach wynajmowanych od Urzędu Miejskiego. Do końca grudnia 2011 działała tam przychodnia należąca do NZOZ-u Trzebinia, któremu miasto wypowiedziało umowę.

Placówka jest obecnie miejscem wykonywania świadczeń udzielanych przez Elvita NZOZ GZLA w Jaworznie. Świadczy wyłącznie usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz będzie wykonywać badania profilaktyczne dla pracowników firm, które zdecydują się na współpracę z NZOZ-em. Placówka czynna jest w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00. Usługi świadczy trzech lekarzy. Placówka będzie także rozszerzać zakres usług o konsultacje specjalistyczne.

NZOZ Trzebinia prowadzi obecnie placówki przy ulicy Harcerskiej 13, Matejki 39, Trzebińskiej 7, Wspólnej 6, Topolowej 2 i na osiedlu ZWM 23. Przychodnie świadczą usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, oferują konsultacje specjalistyczne, stomatologię, diagnostykę. W roku 2011 wartość kontraktu NZOZ-u z NFZ wynosiła 1 563 736,67 zł.

W skład Grupy Kapitałowej Elvita wchodzą spółki: Elvita, Proelmed, El Serwis i Seven. Łącznie prowadzą 19 przychodni i 8 zakładów opieki zdrowotnej. Oprócz sanatorium Elektron w Ustroniu, Elvita jest także właścicielem NZOZ MM. Kolbego w Częstochowie. Przejęła także służbę medycyny pracy w Enion S.A. w Kakowie, Enion Energia w Krakowie, spółkach Energia Pro Gigawat we Wrocławiu i PEC Katowice. Opieką medyczną obejmuje ponad 100 tys. osób. Placówki oferują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, finansowaną z NFZ oraz komercyjną. Wartość kontraktu Elvity zawartego ze śląskim oddziałem NFZ wynosiła około 10 mln zł, z małopolskim – około 0,5 mln zł.

Właścicielami spółki są: TAURON Dystrybucja S.A. (udziały oddane w użytkowanie), TAURON Wytwarzanie S.A. (udziały oddane w użytkowanie), Południowy Koncern Węglowy S.A. (udziały oddane w użytkowanie) oraz osoby fizyczne.