Elvita: przejęcie spółki zależnej El-Serwis

0
983

Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. przejmuje spółkę zależną El-Serwis sp. z o.o. Wartość spółki przejmowanej to 684,36 tys. zł, wartość spółki Elvita – 20 290,77 tysięcy złotych.

Dokonywana przez ostatnie kilka lat restrukturyzacja polegała na konsolidacji branży medycznej (przejęcie przez Elvitę zakładów opieki zdrowotnej należących do spółek Grupy Turon), harmonizacji w ramach Grupy Elvita świadczeń z tytułu ustawy o służbie medycyny pracy we wszystkich oddziałach i placówkach należących do Południowego Koncernu Energetycznego S.A. , ENION S.A, Energia Pro S.A., ENION Energia Sp. z o.o., Energia Pro Gigawat Sp. z o.o., EC Tychy S.A., PEC Katowice S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A. i Elektrowni Stalowa Wola S.A. oraz powołaniu nowych zakładów opieki zdrowotnej na terenie działania Grupy. Elvita została wyróżniona za działania w ramach restrukturyzacji przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Elvita wchodzą spółki: Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita – Jaworzno III Sp. z o.o. jako spółka matka oraz spółki córki: Przedsiębiorstwo Usług Medycznych Proelmed sp. z o.o., El-Serwis sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Seven sp. z o. o. W związku z połączeniem spółek Elvita i El-Seriws nastąpi podwyższenie kapitału spółki Elvita o kwotę 69 500 zł poprzez utworzenie 139 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy.

Spółki Grupy Elvita łącznie prowadzą 19 przychodni i 8 zakładów opieki zdrowotnej. ZOZ-y zlokalizowane są w Katowicach, Jaworznie, Libiążu, Częstochowie, Ustroniu. Elvita jest także właścicielem sanatorium Elektron w Ustroniu. Elivta obejmuje opieką medyczną ponad 100 tysięcy osób.
Placówki oferują ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, finansowaną z NFZ oraz komercyjną. Wartość kontraktu Elvity zawartego ze śląskim oddziałem NFZ wynosiła około 10 mln zł, z małopolskim – około 0,5 mln zł. Właścicielami spółki są: TAURON Dystrybucja S.A. (udziały oddane w użytkowanie), TAURON Wytwarzanie S.A. (udziały oddane w użytkowanie), Południowy Koncern Węglowy S.A. (udziały oddane w użytkowanie) oraz osoby fizyczne.