EMC: 10 mln zł kontraktu dla Szpitala Św. Jerzego

0
948


Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, należący do EMC Instytut Medyczny S.A. podpisał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w roku 2013. Wartość umowy wynosi 10 923 310,53 zł.

Środki te finansują leczenie szpitalne, na które jest przeznaczone 8 865 282 zł, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną o wartości 1 994 174, 63 zł oraz rehabilitację leczniczą, która została wyceniona na 63 853,90 zł. Kontrakty dotyczą świadczenia usług od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Poza tym szpital świadczy także w ramach środków z NFZ usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Szpital w Kamieniu Pomorskim posiada pięć oddziałów: chirurgii ogólnej, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Oferuje diagnostykę obrazową, badania endoskopowe, laseroterapię oraz kompleksową opiekę pielęgnacyjno-rehabilitacyjną dla osób przewlekle i obłożnie chorych.

W skład Grupy Kapitałowej EMC wchodzi 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Szpitale należące do sieci EMC posiadają ponad 1 000 łóżek i świadczą usługi dla ponad 850 tysięcy mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.