EMC: 13 mln zł kredytu na inwestycje w szpital w Kwidzynie

0
836

Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. poinformowała o otrzymaniu kredytu inwestycyjnego w wysokości 13 mln zł. Środki te będą przeznaczone na finansowanie 50 procent kosztów netto inwestycji dotyczącej zakupu udziałów Zdrowie sp. z o.o. z Kwidzyna oraz przebudowy i modernizacji Szpitala Zdrowie w Kwidzynie.

Kredytu udzielił BGŻ BNP Paribas S.A. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada na 31 lipca 2021 roku.

W kwietniu 2016 roku spółka EMC  kupiła od powiatu kwidzyńskiego 70,92 procent udziałów Zdrowie sp. z o.o., prowadzącej szpital w Kwidzynie. Cena za zakupione udziały wyniosła 5.571.164,76 zł i została uiszczona w dniu zawarcia umowy, czyli 8 kwietnia 2016 roku.

W wyniku zawarcia umowy EMC zobowiązało się do poniesienia kosztów inwestycji na rzecz spółki, koniecznych dla realizacji programu dostosowawczego oraz rozwoju szpitala prowadzonego przez spółkę w terminie do 31 maja 2018 roku w kwocie minimum 10 mln zł.

Szpital w Kwidzynie prowadzi  9 oddziałów: chirurgiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczny, położniczo-ginekologiczny, noworodków i wcześniaków, dziecięcy, wewnętrzny, anestezjologii i intensywnej terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kwidzyńska placówka ma około 160 łóżek.

Grupa EMC Szpitale prowadzi  10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Blisko 90 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.