EMC: 134 mln zł przychodów w I półroczu 2016

0
879

EMC Instytut Medyczny uzyskał w I półroczu 2016 roku przychody w wysokości 134 641 tys. zł. Było to więcej niż w I półroczu 2015, gdy wartość przychodów wynosiła 130 523 tys. zł. Wzrost przychodów zanotowano przede wszystkim w zakresie usług świadczonych w ramach kontraktów z NFZ – o 3,7 procenta (w tym sprzedaż zafakturowana była wyższa o 5 procent, a świadczenia niezafakturowane, czyli  nadwykonania były niższe o 9,8 procenta).

W wyniku podpisanego porozumienia z 23 września 2015 roku między ministrem zdrowia a przedstawicielami pielęgniarek i położnych (OZZPiP oraz NRPiP) oraz dokonanych zmian rozporządzenia z 8 września 2015 od 1 września 2015 roku świadczeniodawcy otrzymują dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Za I półrocze 2016 roku wysokość dodatkowych przychodów z tego tytułu w Grupie EMC wyniosła 2.264 tys. zł.

Sprzedaż dla klientów komercyjnych utrzymała się na poziomie I półrocza 2015, natomiast pozostałe przychody niemedyczne wzrosły w porównaniu do I półrocza 2015 o 3,6 procenta.

W pierwszym półroczu 2016 roku Grupa EMC poniosła także koszty operacyjne w wysokości 138.433 tys. zł wobec 130.704 tys. zł w analogicznym okresie roku 2015, co oznacza ich wzrost o 7.729  tys. zł., czyli o 5,9 procenta.

Wyższe koszty działalności operacyjnej dotyczą przede wszystkim kosztów pracy i wynikają zarówno z podpisania porozumienia z 23 września 2015, jak również ze wzrostu skali działalności.

W rezultacie w I półroczu 2016 Grupa EMC zanotowała stratę w wysokości 4 584 tys. zł. Rok wcześniej strata miała wartość 1 408 tys. zł.

Grupa EMC Szpitale prowadzi na terenie całego kraju 10 szpitali i 26 przychodni. Blisko 90 procent przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Pod koniec lipca 2016 roku EMC podpisał roku umowy zakupu siedmiu przychodni specjalistycznych z grupy Aktywne Centrum Zdrowia (ACZ). W placówkach działających we Wrocławiu, Oleśnicy, Bierutowie i Sycowie funkcjonuje ponad 50 poradni specjalistycznych, a z opieki w ramach POZ korzysta ponad 36 tysięcy pacjentów.