EMC: 258 mln zł przychodów w roku 2015

0
827

Grupa EMC osiągnęła w roku 2015 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 258 070 tys. zł. Grupa wykazała także stratę netto w wysokości 4 427 tys. zł.

Rok wcześniej przychody EMC wyniosły 243 132 tys. zł, a strata netto – 5 817 tys. zł.

Grupa EMC Szpitale prowadzi 10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, EMC buduje przyjazny kompleksowy model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub w warunkach domowych.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.