EMC: 67 mln zł przychodów w I kwartale 2016

0
862

Grupa EMC poinformowała o uzyskaniu w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2016 roku przychodów w wysokości 67.681 tys. zł, czyli o 1.868 tys. zł (o 2,8 procent) więcej niż w analogicznym okresie roku 2015. Najwyższy wzrost dotyczył świadczeń w ramach umów z NFZ.

Wzrost ten wyniósł 3,8 procenta w stosunku do I kwartału 2015 roku.

Wyższy poziom przychodów w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia  przełożył się na nieznaczne, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, obniżenie poziomu przychodów w grupie klientów komercyjnych.

Grupa za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2016 roku wykazała stratę netto w kwocie 1.383 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec marca 2016 roku przekroczyły aktywa obrotowe o 13.730 tys. zł.

Grupa EMC Szpitale prowadzi  10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.