EMC: emisja obligacji o wartości 7 mln zł

0
863


Zarząd spółki EMC Instytut Medyczne S.A. poinformował o przeprowadzonej 13 sierpnia 2012 roku niepublicznej emisji obligacji zwykłych na okaziciela. Celem emisji było refinansowanie zobowiązań oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.

Emisja obejmowała 7 tysięcy sztuk obligacji serii A na okaziciela. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1 tysiąc zł za każdą, łączna wartość to 7 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka kaucyjna w kwocie 10,5 mln zł na nieruchomości położonej w Świebodzicach o powierzchni 16.372 mkw, której właścicielem jest spółka zależna EMC – „Mikulicz” sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, prowadząca tam szpital. Nieruchomość została wyceniona na 17 081 tys. zł.

W ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach. Oprócz Szpitala Mikulicz w Świebodzicach są to: Szpital św. Anny w Piasecznie, EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach. Do grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.