EMC i Miedziowe Centrum Zdrowia wdrażają elektroniczną dokumentację medyczną

0
810

Miedziowe Centrum Zdrowia i Regionalne Centrum Zdrowia z Lubina realizują projekt dotyczący wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej. Projekt, którego wartość wynosi 5 034 583,34 zł, jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Umowę z zarządem województwa dolnośląskiego podpisało konsorcjum trzech szpitali: Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Lubinie, należące do EMC, oraz Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o. , prowadzony przez samorząd powiatowy.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo informacyjne)”, Działania nr 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”.

Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi w Lubinie szpital z bazą diagnostyczną: zakładem diagnostyki laboratoryjnej i zakładem diagnostyki obrazowej. W Lubinie działa także przychodnia ogólna, przychodnia specjalistyczna oraz zakład rehabilitacji leczniczej. Miedziowe Centrum Zdrowia prowadzi także placówki w Legnicy, Głogowie, Rudnej i Chobieni. W strukturach MCZ znajduje się też Miedziowe Centrum Medycyny Pracy oraz Miedziowe Centrum Badań Psychologicznych, które obsługują firmy na terenie Zagłębia Miedziowego.

Miedziowe Centrum Zdrowia oferuje zarówno usługi komercyjne jak i finansowane przez NFZ. Kontrakt zawarty z NFZ na rok 2014 ma wartość  75 660 942,20 zł. Środki te finansują  ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, leczenie szpitalne (w ramach chorób wewnętrznych, kardiologii, gastroenterologii, okulistyki, onkologii, otolaryngologii, chemioterapii i programów lekowych), rehabilitację lecznicza, opiekę psychologiczną i leczenie uzależnień, stomatologię oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

Miedziowe Centrum Zdrowia  jest spółką akcyjną, której 100 procent udziałów należy do KGHM Polska Miedź S.A.

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie należy do Grupy EMC od lutego 2014 roku. Prowadzi 12 oddziałów szpitalnych, w tym szpitalny oddział ratunkowy, hospicjum, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, pracownie diagnostyczne i poradnie specjalistyczne.  

EMC Instytut Medyczny powstał w 2001 roku i obecnie w skład Grupy EMC wchodzi 10 szpitali i 16 przychodni w sześciu województwach.