EMC Instytut Medyczny: 10 lat działalności

0
986


W tym roku Grupa EMC obchodzi 10-lecie działalności. Szpitale wchodzące w skład Grupy obejmują opieką medyczną ponad 850 tys. mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tys. pacjentów.

Strategia EMC Instytut Medyczny zakłada objęcie do roku 2015 opieką medyczną 5 proc. populacji mieszkańców Polski, czyli około 2 miliony osób.

EMC Instytut Medyczny jest obecnie największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Obecnie w kraju Grupa ma 8 szpitali z ponad 1 000 łóżek i 16 przychodni specjalistycznych i POZ w 5 województwach.

Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie. Do Grupy należą także: przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, zespół przychodni Lubmed w Lubinie, zespół przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

W Grupie EMC zatrudnionych jest blisko 2000 osób, z tego ponad 1600 pracowników personelu medycznego. Spółka jest znana inwestorom prywatnym i instytucjonalnym, gdyż od 2005 roku jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W tym czasie  skonsolidowane przychody EMC zwiększyły się blisko pięciokrotnie do blisko 145 mln zł na koniec 2011 roku.

Unikatową cechą EMC Instytutu Medycznego jest to, że jako spółka prywatna większość usług realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, będąc tym samym znaczącym elementem publicznego systemu opieki zdrowotnej. Około 80 proc. przychodów firmy stanowią świadczenia medyczne finansowane przez system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.