EMC Instytut Medyczny: Agnieszka Szpara nowym prezesem

0
1343

W związku z intensywnym rozwojem Grupy EMC Instytut Medyczny polegającym na przejmowaniu i modernizacji kolejnych szpitali i przychodni,  kluczowi inwestorzy planują zmiany w składzie Rady Nadzorczej i zarządu  EMC Instytut Medyczny.

Piotr Gerber 1 września 2014 roku obejmie stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z tego względu złożył  on rezygnację z funkcji prezesa Zarządu EMC Instytut  Medyczny SA z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

Nowym Prezesem EMC Instytut Medyczny zostanie od 1 września 2014 Agnieszka Szpara.

Objęcie przez Piotra Gerbera stanowiska w Radzie Nadzorczej umożliwi mu wsparcie strategicznego rozwoju Grupy i dalsze zintensyfikowanie  tempa pozyskiwania nowych placówek. Natomiast wzmocnienie zarządu o nową osobę posiadającą duże doświadczenie w branży medycznej pozwoli na jeszcze sprawniejsze zarządzanie Grupą EMC.

Rada Nadzorcza, która ma zdecydować o powołaniu nowego prezesa, odbędzie się 30 lipca 2014. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma podjąć decyzje o zmianach w Radzie Nadzorczej, zaplanowano na 12 sierpnia 2014.

– Cieszę się, że wiedza i doświadczenie Agnieszki Szpary wzmocni sprawdzony zespół EMC Instytut Medyczny – powiedział Piotr Gerber.

– Zarządzanie Grupą EMC to skoncentrowanie się  na kontynuacji rozpoczętej przed laty strategii rozwoju i jednocześnie realizacja nowych projektów na zmieniającym się rynku w Polsce. Cieszę się, że będę mogła współpracować z zespołem EMC, który tak wiele osiągnął w segmencie zarządzania szpitalami- powiedziała Agnieszka Szpara.

EMC Instytut Medyczny jest obecnie największym w Polsce prywatnym właścicielem szpitali i przychodni na rynku usług medycznych. W ciągu 13 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, Spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Obecnie Grupa EMC liczy 10 szpitali i 16 przychodni w sześciu województwach.
 

Agnieszka Szpara

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Programu Advanced Management Program w IESE Business School University of Navarra oraz Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.


Posiada 20 lat doświadczenia w zarządzaniu w opiece medycznej, w tym 15 lat doświadczenia w zarządzaniu strategicznym.

W latach 1994 – 2009 związana zawodowo z rozwojem Grupy Medicover w krajach Europy Centralnej, w tym od roku 2000 na stanowisku prezes Zarządu Medicover w Polsce.

W latach 2009-2013 prezes Zarządu Continuum Care – spółki tworzącej system specjalistycznej opieki dla osób starszych.

Ostatnio dyrektor zarządzający Care Experts, Grupa Medicover – spółki oferującej koordynowaną opiekę dla osób starszych i niesamodzielnych.

Współzałożycielka i od 2002 roku wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej organizacji zrzeszającej najważniejsze prywatne firmy świadczące usługi medyczne. Przewodnicząca Forum Opieki Długoterminowej w ramach Pracodawców Medycyny Prywatnej. Doradca ds. polityki senioralnej Prezydenta Pracodawców RP.

Wieloletni konsultant rynku opieki zdrowotnej współpracujący z instytucjami finansującymi jego rozwój. Członek rad nadzorczych. Członek Grupy ds. Innowacji przy Polskiej Akademii Nauk, powołanej w celu propagowania poprawy jakości w sektorze ochrony zdrowia. W ramach MBA w Ochronie Zdrowia realizowanego przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie wykładowca tematów związanych z ładem korporacyjnym i optymalnymi strukturami zarządzania.