EMC Instytut Medyczny członkiem Pracodawców Medycyny Prywatnej

0
1075


EMC Instytut Medyczny S.A. został członkiem organizacji Pracodawcy Medycyny Prywatnej. EMC prowadzi szpitale i przychodne w sześciu województwach. Placówki należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców.

Grupa Kapitałowa EMC Instytut Medyczny składa się z jednostki dominującej EMC Instytut Medyczny S.A. oraz jednostek zależnych: Lubmed sp. z o.o. (trzy przychodnie w Lubinie), Mikulicz sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Świebodzicach), EMC Health Care Lumited (przychodnia wielospecjalistyczna w Dublinie), EMC Siliesia sp. z o.o. (szpital geriatryczny z przychodnią w Katowicach), PCZ Kowary sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Kowarach), Silesia Med Serwis sp. z o.o. (domowa opieka medyczna w Katowicach), EMC Piaseczno sp.  z o.o. (szpital z przychodnią w Piasecznie), Zdrowie sp. z o.o. (szpital w Kwidzynie) oraz Regionalne Centrum Zdrowia sp. z o.o. (szpital z przychodnią w Lubinie).

EMC prowadzi też Szpital Specjalistyczny z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu, dwie przychodnie we Wrocławiu, Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich oraz Szpital Św. Rocha w Ozimku.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, EMC buduje przyjazny model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych. EMC jest partnerem dla samorządów w całej Polsce.

Głównym źródłem przychodów EMC są środki pochodzące z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W III kwartale 2015 roku przychody Grupy ze sprzedaży miały wartość 63 375 tys. zł. Prawie 87 procent stanowiły środki z NFZ. W okresie 9 miesięcy, od 1 stycznia do 30 września 2015 roku Grupa EMC Instytut Medyczny osiągnęła przychody ze sprzedaży o wartość 193 898 tys. zł.

Od 2005 roku spółka EMC Instytut Medyczny S.A. jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.