EMC Instytut Medyczny laureatem Programu „Investing in People”

0
1271


Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. otrzymała Certyfikat Programu „Investing in People”. Jest to prestiżowy program dedykowany pracodawcom wspierającym swoich pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, doskonalenia kompetencji osobistych, szkoleń, budowania ścieżki kariery oraz integracji wokół przyjętej kultury organizacyjnej.

Program Investing in People jest inicjatywą Centrum Innowacji ProLearning. Powstał z myślą o promocji firm, które bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników dbają o ciągły rozwój swojej kadry. Tytułem Investing in People Certified wyróżniane są firmy stanowiące wzór dla innych w zakresie dbałości o pobudzanie i uaktywnianie potencjału w zespole. Skuteczność i realizacja założonych celów każdej organizacji zależy w dużym stopniu od przyjętej strategii i polityki HR. Działania powinny skupiać się zatem na stwarzaniu pracownikom takich warunków pracy, by chcieli oni pozostać i rozwijać się w ramach organizacji. Konieczne jest zrozumienie kwestii, że każdy pracownik i jego indywidualne zdolności są kapitałem przedsiębiorstwa, a tym samym stanowią kluczowy czynnik do budowania wartości całej firmy i kształtowania jej wizerunku.

Idea Investing in People opiera się na najlepszych międzynarodowych wzorcach zewnętrznych certyfikacji podmiotów gospodarczych w obszarze inwestowania w kapitał ludzki. Tylko świadome i systematyczne budowanie ścieżki rozwoju pracowników przez organizacje może przynieść wymierne korzyści. Praca w danej organizacji powinna być również przyjemnością, a poczucie sensu i istotności wykonywanych obowiązków pomoże zbudować długotrwałe relacje i lojalność pracowników.

Celem Programu jest wyróżnienie i wskazanie pozytywnych wzorców w zakresie zarządzania kompetencjami w organizacjach, zgodnie z ideą gospodarki opartej na wiedzy .

EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A. wchodzi 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną spółki stanowi szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.