EMC Instytut Medyczny laureatem Programu „Investing in People”

Autor: Medycyna Prywatna
2 maja 2014


Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. otrzymała Certyfikat Programu „Investing in People”. Jest to prestiżowy program dedykowany pracodawcom wspierającym swoich pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, doskonalenia kompetencji osobistych, szkoleń, budowania ścieżki kariery oraz integracji wokół przyjętej kultury organizacyjnej.

Program Investing in People jest inicjatywą Centrum Innowacji ProLearning. Powstał z myślą o promocji firm, które bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników dbają o ciągły rozwój swojej kadry. Tytułem Investing in People Certified wyróżniane są firmy stanowiące wzór dla innych w zakresie dbałości o pobudzanie i uaktywnianie potencjału w zespole. Skuteczność i realizacja założonych celów każdej organizacji zależy w dużym stopniu od przyjętej strategii i polityki HR. Działania powinny skupiać się zatem na stwarzaniu pracownikom takich warunków pracy, by chcieli oni pozostać i rozwijać się w ramach organizacji. Konieczne jest zrozumienie kwestii, że każdy pracownik i jego indywidualne zdolności są kapitałem przedsiębiorstwa, a tym samym stanowią kluczowy czynnik do budowania wartości całej firmy i kształtowania jej wizerunku.

Idea Investing in People opiera się na najlepszych międzynarodowych wzorcach zewnętrznych certyfikacji podmiotów gospodarczych w obszarze inwestowania w kapitał ludzki. Tylko świadome i systematyczne budowanie ścieżki rozwoju pracowników przez organizacje może przynieść wymierne korzyści. Praca w danej organizacji powinna być również przyjemnością, a poczucie sensu i istotności wykonywanych obowiązków pomoże zbudować długotrwałe relacje i lojalność pracowników.

Celem Programu jest wyróżnienie i wskazanie pozytywnych wzorców w zakresie zarządzania kompetencjami w organizacjach, zgodnie z ideą gospodarki opartej na wiedzy .

EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A. wchodzi 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną spółki stanowi szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.
 

Inne artykuły

Indexmedica: rok 2014 najlepszy w działalności spółki

Autor: Medycyna Prywatna
Dodano: 13.02.2015

Spółka Indexmedica osiągnęła w IV kwartale 2014 roku skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2 090 283,70 zł, a w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przychody te osiągnęły wartość 5 986 049,65 zł. Spółka określa rok 2014 jako najlepszy w dotychczasowej swojej działalności.

Przychody osiągnięte w roku 2014 były wyższe od tych z roku 2013, kiedy miały one wartość odpowiednio: 626 183,37 zł oraz 2 624 085,33 zł.

Zysk netto w IV kwartale 2014 osiągnął wartość 190 754,24 zł, a w okresie od 1 stycznia do  31 grudnia 2014 – 913 881,77 zł. Rok wcześniej spółka odnotowała straty.

Spółka określiła IV kwartał 2014 roku oraz cały rok 2014 jako najlepszy okres w całej dotychczasowej działalności. Podkreśla pozytywnie zakończony audyt recertyfikacyjny na zgodność w wymogami normy ISO 9001, który został przeprowadzony przez audytorów TUV Rheinland. Pozytywnie ocenia też działalność w zlokalizowanym na Starym Mieście w Krakowie obiekcie spółki zależnej Metropolis Desing Hotel.

Indexmedica prowadzi w Krakowie placówkę przy ulicy Czapińskiego 2. Oferuje usługi stomatologiczne, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Spółka  planuje rozpoczęcie realizacji projektu budowy 127-pokojowego hotelu o standardzie czterech gwiazdek na gruncie będącym własnością spółki zależnej INX Metropolis SPK przy ulicy Starowiślnej w Krakowie (dzielnica Kazimierz).

Przeczytaj teraz

Medicover partnerem raportu na temat absencji chorobowej

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 8.02.2020

Medicover był partnerem raportu przygotowanego przez Human Power, który dotyczył tego, jaki wpływ na życie zawodowe Polaków ma stres, problemy emocjonalne i psychiczne oraz jak można im zaradzić

Z raportu wynika, że nieobecność w pracy wśród pacjentów Medicover związana z problemami ze zdrowiem psychicznym w największym stopniu była wynikiem reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, tak było w 46 procentach przypadków.

W 26 procentach przypadków powodem był epizod depresyjny, a w 17 procentach – zaburzenia lękowe. Dotyczy to danych dostępnych w ramach usług zdrowotnych świadczonych przez Medicover.

Dane ZUS pokazują, że liczba dni absencji chorobowej, związanych z zaburzeniami psychicznymi, wzrosła z 14 milionów w 2012 roku do 19,5 miliona w 2018 roku, jest to wzrost o prawie 40 procent.

Wynika, z tego, że kondycja psychiczna pracowników, która ma wpływ na ich efektywność, realizację celów biznesowych, również odbija się na funkcjonowaniu polskich firm i stanowi coraz większe wyzwanie dla pracodawców.

Raport pokazuje, że polskich pracowników cechuje wyjątkowo wysoki poziom codziennego stresu. Ten z kolei wpływa na szereg niekorzystnych zjawisk, których konsekwencje dotykają również pracodawców, czyli spadek efektywności i kreatywności pracownika, niższa jakość obsługi klienta, spadek tempa uczenia się czy gotowości do podejmowania nowych zadań.

– Problemy, związane ze zdrowiem psychicznym, to coraz ważniejsze wyzwanie dla samych pacjentów i ich rodzin, ale również otoczenia – w tym środowiska pracy. Ambicją Medicover jest dostarczanie kompleksowej opieki – zarówno w zakresie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego z myślą o pacjentach, ale również ich pracodawcach, zapewniamy pomoc w postaci wizyt i konsultacji u psychologów i psychiatrów, a nawet interwencji kryzysowych – na przykład aranżowanych w trybie pilnym wizyt specjalistów w firmach – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, dyrektor medyczny Medicover.

Czytaj także: Prywatne podmioty uzupełniają ofertę świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego>>>

– Chcemy pokazać, jak pracownicy działają pod wpływem silnych, negatywnych emocji, jakie są skutki stresu oraz jakie działania w miejscu pracy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne pracowników. Temat jest palący, bo obecnie szacuje się, że ponad połowa absencji w pracy jest pochodną problemów związanych ze stresem  – mówi Małgorzata Czernecka, prezes zarządu Human Power.

Na pogłębiający się stan, związany z problemami psychicznymi pracowników, reagują instytucje międzynarodowe. W 2022 roku zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja chorób Światowej Organizacji Zdrowia. Znajdą się w niej zapisy pozwalające lekarzom diagnozować wypalenie zawodowe (rozumiane jako poczucie obniżenia energii lub wyczerpania, zmniejszenie skuteczności zawodowej czy odczuwanie negatywnych emocji związanych z  pracą), a cierpiącym na nie osobom wystawiać zwolnienia lekarskie.

Raport „Mental Health. Odporność psychiczna pracowników. Emocje i biznes” powstał w oparciu o analizę rynku, analizy dobrych praktyk oraz statystyk w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce i na świecie. Raport przygotowała firma Human Power (specjalizująca się zarządzaniem energią pracowników), zaś jej partnerem został Medicover.

Raport podpowiada między innym, na co zwracać uwagę budując systemy zarządzania mental health, jakie kompetencje przywódcze wspierają zdrowie psychiczne pracowników, a jakie działają destrukcyjnie oraz z czym wiąże się odporność psychiczna i jak ją wzmacniać na poziomie człowieka i zespołu.

Zawarto tutaj także wskazówki na temat – jak emocje i stres wpływają na efektywność pracowników, jaki wpływ na zdrowie psychofizyczne pracowników ma kultura nadgodzin, jakie są dobre praktyki w budowaniu systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem psychologicznym oraz jakie zachowania każdy z nas może podejmować dla swojego zdrowia psychicznego i budowania odporności psychicznej.

Raport do pobrania

Przeczytaj teraz

Pracodawcy RP: wymuszanie pracy na wyłączność to zagrożenie dla pacjentów

Autor: Magdalena Okoniewska
Dodano: 25.03.2020

Wymuszanie na personelu medycznym porzucenia pracy na rzecz innych podmiotów działalności leczniczej stwarza zagrożenie dla pacjentów – uważają Pracodawcy RP, którzy zwrócili się w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia i NFZ.

Restrykcje dotyczące personelu w szpitalach jednoimiennych i zakaźnych są zrozumiałe z przyczyn epidemiologicznych. Jednak w przypadku pozostałych podmiotów wymuszanie wyłączności pracy personelu dewastuje i tak już osłabione kwarantannami zespoły medyczne. Wiele podmiotów może utracić zdolność do zapewniania chorym opieki, co zagraża ich życiu i zdrowiu – podkreślają Pracodawcy RP w pismach do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Żaden podmiot leczniczy w Polsce nie dysponuje personelem na wyłączność i już wydzielenie szpitali zakaźnych i jednoimiennych znacząco zaburzyło i tak niestabilną sytuację w zakresie zasobów ludzkich. Wykorzystywanie w tej sytuacji dominującej pozycji pracodawcy lub zleceniodawcy jest naganne i niebezpieczne dla tysięcy chorych wymagających opieki i leczenia różnych chorób – nie tylko związanych z zakażeniami SARS-CoV-2 – zwracają uwagę eksperci.

– Od wielu dni pacjenci poszukują możliwości leczenia odbijając się od zamkniętych drzwi wielospecjalistycznych szpitali przekształcanych w jednoimienne oraz innych, które drastycznie ograniczają swoją aktywność. Brak powstrzymania niekontrolowanej fali zawłaszczeń personelu będzie skutkować eskalacją problemów z dostępnością do świadczeń i zagrożeniem dla życia i zdrowia chorych – ostrzegają Pracodawcy RP.

Czytaj także: Pracodawcy RP: konieczna pomoc dla podmiotów leczniczych>>>

Przeczytaj teraz