EMC Instytut Medyczny przejmuje szpital w Lubinie

0
1105


11 lutego 2014 roku odbyło się podpisanie umowy zakupu przez EMC Instytut Medyczny  od starostwa powiatowego w Lubinie 51.730 udziałów (100 proc.) w Regionalnym Centrum Zdrowia, które prowadzi Szpital w Lubinie. Cena sprzedaży została ustalona na 30.003.400 zł, czyli 580 zł za jeden udział.

– Cieszę się, że nasza Grupa powiększa się o Regionalne Centrum Zdrowia. Jestem przekonany, że doświadczenie personelu medycznego szpitala w Lubinie wniesie pozytywną wartość do Grupy EMC Instytut Medyczny, a usługi oferowane w tej placówce przyczynią się do zwiększenia kompleksowości świadczeń medycznych dla pacjenta – powiedział  Piotr Gerber prezes EMC .  W szpitalu w Lubinie planujemy w ciągu dwóch lat kompleksową przebudowę i wielomilionowe inwestycje. Wpłynie to na poprawę jakość leczenia i standard pobytu pacjentów  – dodał.

– Zakończyły się negocjacje, których finałem jest sprzedaż udziałów Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Zarząd powiatu jest zadowolony z warunków, na jakich zawarta została umowa sprzedaży udziałów w Spółce Regionalne Centrum Zdrowia, postrzegając inwestora – EMC Instytut Medyczny S.A. –  jako gwaranta stabilnego rozwoju szpitala, a co za tym idzie poprawy warunków i standardu usług medycznych oferowanych mieszkańcom powiatu lubińskiego, na czym najbardziej zależało dotychczasowemu właścicielowi” – powiedział Adam Myrda, starosta powiatu lubińskiego.
Należący do RCZ szpital w Lubinie prowadzi oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii, ginekologii z położnictwem, urazowo-ortopedyczny, szpitalny oddział  ratunkowy oraz hospicjum.

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Unikatową cechą EMC Instytutu Medycznego jest to, że jako spółka prywatna większość usług realizuje w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, będąc tym samym znaczącym elementem publicznego systemu opieki zdrowotnej. Około 80 procent przychodów firmy stanowią świadczenia medyczne finansowane przez system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W skład Grupy EMC wchodzi obecnie 9 szpitali z blisko 1.200 łóżkami oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.  Są to:  EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach, Szpital św. Anny w Piasecznie oraz Szpital Zdrowie w Kwidzynie. Regionalne Centrum Zdrowia będzie 10 szpitalem w sieci EMC.

Do Grupy należą także: przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

9 Szpitali wchodzących w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 950 tysięcy mieszkańców w 6 województwach: dolnośląskim, śląskim, opolskim, pomorskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 90 tys. pacjentów.

Funkcjonując w ramach systemu publicznego, EMC stara się tworzyć jak najbardziej przyjazny model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych. Grupa nie unika także trudnych dziedzin medycyny, takich jak np. opieka długoterminowa dla dzieci.