EMC Instytut Medyczny przyspiesza ofertę

0
945

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. zdecydował o przyspieszeniu publicznej oferty 1.189.602 akcji serii G. Cena emisyjna akcji wynosi 7,86 zł.

– Podjęliśmy decyzję o przesunięciu terminów zapisów, gdyż mamy sygnały od inwestorów o zainteresowaniu naszą emisją – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

Według wcześniejszego harmonogramu zapisy na akcje serii G w ramach wykonywania prawa poboru oraz zapisy dodatkowe miały odbyć się od 13 do 24 stycznia 2012, według aktualnego harmonogramu potrwają od 7 do 21 grudnia bieżącego roku. Natomiast notowanie praw poboru odbędzie się od 5 do 16 grudnia. Sześć praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji nowej emisji.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 5 października 2011 roku prospekt emisyjny EMC Instytut Medyczny w związku z ofertą publiczną 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G, kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z nowej emisji akcji trafić mają przede wszystkim na rozbudowę Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.