EMC Instytut Medyczny S.A.: przejęcie spółki zależnej Formica

0
821

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. poinformował o podjęciu uchwały o połączeniu Zespołem Przychodni Formica Sp. z o.o. poprzez jej przejęcie. EMC jest obecnie 100-procentowym udziałowcem w spółce przejmowanej.

Decyzja o zamiarze połączenia ma celu optymalizację funkcjonowania Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A., obniżenie kosztów funkcjonowania spółek oraz uproszczenie struktury właścicielskiej.

Spółki zamierzają dokonać połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Zespołu Przychodni Formica Sp. z o.o. na EMC, bez podwyższania kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny SA i bez wymiany udziałów.

W wyniku połączenia Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji a wszystkie aktywa i pasywa spółki przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez EMC w drodze sukcesji uniwersalnej. EMC wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiada kapitał zakładowy w wysokości 48 078 096,00 zł. Jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W skład Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny S.A. wchodzi 10 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną spółki stanowi szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Zespół Przychodni Formica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Królewskiej 30 posiada kapitał zakładowy w wysokości 127 tysięcy zł.  Formica to trzy przychodnie ambulatoryjne oferujące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych i stomatologii.