EMC Instytut Medyczny: wzrost przychodów o prawie 10 procent

0
891


Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły po trzech kwartałach 2012 roku o blisko 10 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2011, osiągając ponad 119 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy zwiększył się w tym okresie o 52,6 proc. i wyniósł 5,34 mln zł, a zysk netto wzrósł o blisko 540 procent do 2,16 mln zł.

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny w samym trzecim kwartale 2012 roku zwiększyły się o  2,83 procent w stosunku do analogicznego okresu roku 2011, osiągając prawie 38,8  mln zł. Zysk operacyjny  w trzecim kwartale wyniósł 1,33 mln zł, a zysk netto 0,44 mln zł.

Na zwiększenie przychodów Grupy wpływ miał wzrost we wszystkich rodzajach działalności, czyli zarówno w zakresie usług finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia jak i finansowanych przez klientów komercyjnych i klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Na wzrost ten wpływ miały także pozostałe przychody, w tym z tytułu sprzedaży w aptece otwartej w Szpitalu św.Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

– Osiągnięcie zysków przez pierwszą w Grupie EMC Instytut Medyczny aptekę otwartą w Kamieniu Pomorskim powoduje, że  rozważamy możliwość  rozszerzenia działalności o kolejne apteki otwarte w innych lokalizacjach – powiedział Piotr Gerber, prezes spółki.

Do tej pory  w strukturze Grupy funkcjonowały wyłącznie apteki szpitalne zabezpieczające potrzeby własne poszczególnych szpitali i przychodni.

Po trzech kwartałach 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 liczba hospitalizacji w Grupie wzrosła o7 procent i wyniosła blisko 48 tysięcy, a liczba konsultacji zwiększyła się o 3 procent i przekroczyła pół miliona.

Aktualnie w ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach. Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie. Do grupy należą też: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 850 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tysięcy pacjentów.