EMC Instytut Medyczny: zgoda UOKiK na przejęcie przez Penta

0
847


Penta Investments uzyskała zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez jej spółkę zależną – CareUp B.V. – kontroli nad EMC Instytut Medyczny S.A. Tym samym ziścił się jedyny warunek prawny skuteczności wezwania.

– Decyzja UOKiK otwiera nam drogę do realizacji strategii aktywnego zaangażowania Penta w rozwój sektora usług medycznych w Polsce. Chcemy, aby EMC stało się jednym z liderów tego rynku – komentuje Adam Jarmicki, manager inwestycyjny Penta Investments, odpowiedzialny za projekt EMC.

W ogłoszonym 28 maja 2013 roku wezwaniu kontrolowane przez Penta spółki Soporto Invest B.V. oraz CareUp B.V. ogłosiły chęć kupna wszystkich pozostających w wolnym obrocie akcji EMC Instytut Medyczny.

Cena w wezwaniu została ustalona na poziomie 18,80 zł za jedną akcję. Na mocy podpisanej umowy na wezwanie zobowiązali się odpowiedzieć członkowie rodziny Gerber kontrolujący akcje EMC Instytut medyczny, dające 27,32 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Oznacza to, że niezależnie od jakichkolwiek pozostałych zapisów po zakończeniu wezwania Penta, łącznie z już posiadanymi akcjami, będzie kontrolowała 38,41 procent kapitału oraz 47,81 procent głosów giełdowej spółki.

Penta Investments jest środkowoeuropejską grupą inwestycyjną założoną w 1994 roku, działającą w sektorach private equity i nieruchomości. W obszarze private equity Penta zarządza funduszem typu evergreen – należącym do partnerów, jedynych udziałowców firmy. Całkowita wartość aktywów Penta wyniosła w 2012 roku – 5,9 mld euro. Spółki portfelowe Penta zapewniają ponad 33.000 miejsc pracy, a ich łączne przychody wyniosły w 2012 roku 4,4 mld euro. Penta inwestuje w sektorach: detalicznym, ochrony zdrowia, lotniczym, budowy maszyn i narzędzi, rozrywkowym oraz w projekty bankowe. W 2005 roku Penta rozpoczęła inwestycje w segmencie nieruchomości i obecnie realizuje projekty w Czechach i na Słowacji oraz planuje rozwijać portfolio nieruchomości w Polsce. Firma działa w ponad 10 krajach Europy i ma biura w Pradze, Bratysławie, Warszawie i Monachium.  Aktualnie portfolio inwestycyjne Penta w Polsce obejmuje takie podmioty jak: Grupa Empik Media & Fashion, Fortuna zakłady bukmacherskie, Iglotex, Dr. Max i Clar System.

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.