EMC: kolejna edycja Szkoły Laparoskopii

0
1088

29 listopada 2011 w Szpitalu św. Anny w Piasecznie miała miejsce kolejna edycja Interdyscyplinarnej Szkoły Laparoskopii EMC. Po raz pierwszy szkolenie odbyło się na arenie międzynarodowej.

Dzięki telemedycynie operacje wykonywane w piaseczyńskiej placówce były transmitowane na Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w słowackiej Martinie, gdzie studiuje 700 studentów z 15 krajów. Profesor Józef Dzielicki, wybitny chirurg, przeprowadził laparoskopowo zabieg odtworzenia zastawki pomiędzy przełykiem i żołądkiem, popularnie zwany operacją przepukliny rozworu przełykowego. Asystował mu Józef Juros, chirurg i dyrektor generalny EMC Instytut Medyczny. Natomiast doktor Andrzej Morawski, międzynarodowej klasy ginekolog, wybitny specjalista w dziedzinie laparoskopii, wykonał techniką małoinwazyjną dwie operacje: usunięcia torbieli jajnika oraz operację mięśniaka macicy. Asystentem podczas tych zabiegów był doktor Tomasz Szary, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala św.Anny w Piasecznie. Moderatorem transmisji na Uniwersytecie w Martinie był profesor Stanislav Czudek, prekursor laparoskopii w Czechach, obecnie na stałe pracujący w Szpitalu św.Anny w Piasecznie.

„Szkoła Laparoskopii EMC od kilku miesięcy skutecznie służy podnoszeniu kwalifikacji kadry medycznej pracującej w naszych szpitalach. Cieszymy się, że jej doświadczenia mogą służyć także międzynarodowym studentom słowackiej uczelni. Jest to dla nas także zupełnie nowe doświadczenie w dziedzinie edukacji. Mamy nadzieję, że dzięki niemu na nowej płaszczyźnie będzie mogła być realizowana także niedawno zawarta umowa z Uniwersytetem Medycznym w Greifswaldzie w Niemczech” – powiedział Józef Juros, dyrektor generalny EMC Instytut Medyczny.

„W ten sposób po raz kolejny potwierdzamy, że także polscy lekarze są Europejczykami w dziedzinie medycyny” – powiedział profesor Dzielicki.

EMC Instytut Medyczny prowadzi Interdyscyplinarną Szkołę Laparoskopii, która umożliwia długofalową edukację i pogłębianie umiejętności lekarzy specjalistów, pracujących w ośrodkach należących do Grupy. Do tej pory odbyło się kilkanaście edycji ISL. Kierownictwo naukowe nad tym projektem objęli wybitni specjaliści: profesorowie Józef Dzielicki i Stanislav Czudek oraz doktor Andrzej Morawski.

Podstawowym zakresem tematycznym Interdyscyplinarnej Szkoły EMC są minimalnie inwazyjne techniki operacyjne, stosowane w ginekologii, urologii i chirurgii. Prowadzący szkolenia to wybitni specjaliści, krajowi i zagraniczni, o uznanym dorobku naukowym, współpracujący z EMC SA. Według ekspertów EMC około 80 proc. zabiegów w chirurgii ogólnej może być wykonywana metodą laparoskopową. Program szkoleniowy oparty jest głównie na formule warsztatów, realizowanych w wybranych Szpitalach Grupy EMC, podczas których operacje są wykonywane, z aktywnym udziałem uczestników szkolenia. Dzięki systemom telekonferencyjnym lekarze z innych szpitali EMC mogą brać interaktywny udział w przeprowadzanych operacjach. Ponadto przewidziano wykłady, obejmujące część teoretyczną, case study oraz możliwość wymiany doświadczeń.

Wyjątkowość projektu Szkoły Laparoskopii EMC polega na tym, że szkolenie odbywa się w miejscu pracy lekarzy. Zabiegi szkoleniowe wykonywane są na tych samych salach operacyjnych i aparaturze medycznej, na których na co dzień pracują.

W dalszym rozwoju telemedycyny przewidywane jest stworzenie systemu konsultacji śródoperacyjnych opartym na współpracy z ekspertami europejskimi.

EMC Instytut Medyczny 8 listopada 2011 roku podpisał umowę z Universitätsmedizin Greifswald. Zakłada ona współpracę obu podmiotów m.in. w zakresie edukacji i szkoleń, wymiany personelu, przedsięwzięć na rynku medycznym oraz wspólnych usług medycznych dla pacjentów po obu stronach granicy. Jest to pierwszy tego typu projekt w naszym kraju.
Oba podmioty chcą także współpracować przy wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie telemedycyny i teleradiologii.