EMC: kontrakt z NFZ dla szpitala w Kowarach

0
925


Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. poinformował o zawarciu przez Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. umowy z dolnośląskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Świadczenia udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. – Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach. Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Centrum w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynosi maksymalnie 8 968 399,00 złotych.

Spółka Powiatowe Centrum Zdrowia prowadzi w Kowarach szpital Bukowiec, przychodnię oraz zakład opiekuńczo-leczniczy z hospicjum. Szpital posiada siedem oddziałów – chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, leczenia zaburzeń nerwicowych, pediatryczny i rehabilitacji.  W placówce dostępna jest także diagnostyka (m.in. laboratoryjna, obrazowa, endoskopowa).

Grupa EMC Instytut Medyczny liczy obecnie 9 Szpitali i 16 przychodni. Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 950 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 90 tysięcy pacjentów.

23 grudnia 2013 roku EMC podpisał ze starostwem lubińskim umowę przedwstępną w sprawie zakupu udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia w  Lubinie.