EMC: kontrakt z NFZ na 2014 rok dla szpitala w Kamieniu Pomorskim

0
822


Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, należący do sieci EMC, otrzymał aneksy do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące leczenia szpitalnego w roku 2014. Wartość umowy z NFZ w tym zakresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wyniesie 8 541 681,00 złotych. 

Kontrakt obejmuje wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na oddziałach: wewnętrznym, chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii i neonatologii przez okres 12 miesięcy 2014 roku oraz izby przyjęć przez okres 6 miesięcy 2014 roku.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec spółki z tytułu świadczeń udzielanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 8 573 345,60 zł.

Szpital w Kamieniu Pomorskim posiada pięć oddziałów: chirurgii ogólnej, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz pediatryczny. Oferuje diagnostykę obrazową, badania endoskopowe, laseroterapię oraz kompleksową opiekę pielęgnacyjno-rehabilitacyjną dla osób przewlekle i obłożnie chorych.

Grupa EMC Instytut Medyczny liczy obecnie 9 Szpitali i 16 przychodni.