EMC: nabycie udziałów spółki „Zdrowie” w Kwidzynie

0
832

Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. kupiła od powiatu kwidzyńskiego 70,92 procent udziałów „Zdrowie” sp. z o.o., prowadzącej szpital w Kwidzynie. EMC w maju 2013 roku zawarł z powiatem przedwstępną umowę dotyczącą zbycia udziałów oraz użytkowania 87,4867 procent udziałów spółki „Zdrowie”

Cena za zakupione udziały wyniosła 5.571.164,76 zł i została uiszczona w dniu zawarcia umowy, czyli 8 kwietnia 2016 roku. Na poczet ceny sprzedaży został zaliczony zadatek w postaci 15 procent ceny, wyliczonej na dzień zawarcia umowy przedwstępnej zbycia udziałów i umowy użytkowania udziałów.

Cena sprzedaży udziałów powiatu kwidzyńskiego została ustalona w wyniku postępowania w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia i została powiększona o sumę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS licząc od początku każdego kolejnego roku (100,9 procent), w rezultacie została ustalona na kwotę 6.544.010,76 zł.

W wyniku zawarcia umowy EMC poniesie koszty inwestycji na rzecz spółki, koniecznych dla realizacji programu dostosowawczego oraz rozwoju szpitala prowadzonego przez spółkę w terminie do 31 maja 2018 roku w kwocie minimum 10 mln zł.

Szpital w Kwidzynie prowadzi  9 oddziałów: chirurgiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczny, położniczo-ginekologiczny, noworodków i wcześniaków, dziecięcy, wewnętrzny, anestezjologii i intensywnej terapii oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kwidzyńska placówka ma około 160 łóżek.

Grupa EMC Szpitale prowadzi  10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.