EMC: negocjacje z funduszem EQT

0
931


Zarząd EMC Instytut Medyczny SA prowadzi rozmowy z  EQT VI Limited w sprawie zaangażowania funduszu w spółkę. Negocjacje trwają już od jakiegoś czasu, na razie spółka nie informuje o ich szczegółach.

EQT inwestuje m.in. w sektor medyczny i diagnostyczny. Do tej pory fundusz zainwestował m.in. w sieć szpitali Aleris w Skandynawii oraz w producentów sprzętu medycznego Atos Medical i Gambro (Szwecja) oraz amerykański Caridian BCT. W Polsce fundusz zainwestował  w roku 2009 w spółkę HTL Strefa, producenta nakłuwaczy, lancetów personalnych oraz igieł insulinowych.

EQT jest grupą funduszy typu private equity, koncentrujących swoją działalność na krajach skandynawskich, z ponad 18 mld euro pozyskanego kapitału oraz różnorodnymi strategiami inwestowania. Wraz z siecią doradców branżowych EQT realizuje swój model biznesowy, który zakłada finansowanie wiodących średnich i dużych przedsiębiorstw w Skandynawii, Europie Środkowej i Wschodniej, Azji oraz Stanach Zjednoczonych.

Grupa EQT od momentu jej utworzenia zainwestowała około 10,5 mld euro w ponad 100 spółkach oraz pomyślnie zakończyła 50 inwestycji. W spółkach będących w portfolio EQT zatrudnionych jest ponad 500.000 pracowników. Fundusz EQT VI, w którym zgromadzonych jest 4,75 mld euro, który zainteresowany jest inwestycją w EMC, dedykowany jest na inwestycje w Skandynawii, Niemczech i Europie Centralnej.

– Rynek szpitali w Polsce zmienia się dynamicznie. Pojawiają się nowe możliwości inwestycji. Dlatego myślimy o szybszym niż do tej pory  tempie rozwoju, które byłoby możliwe dzięki współpracy z funduszem – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

EMC Instytut Medyczny SA jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 8 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej w 5 województwach. Są to: EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach i Szpital św. Anny w Piasecznie. Do Grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie szpitale należące do sieci EMC posiadają ponad 1.000 łóżek i świadczą usługi dla ponad 850 tysięcy mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Około 80 proc. przychodów firmy stanowią świadczenia medyczne finansowane przez system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, pozostałe 20 proc. stanowią wpływy od pacjentów komercyjnych.

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym półroczu 2012 roku  o blisko 13 proc. do 80,34 mln zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk operacyjny zwiększył się dziesięciokrotnie i wyniósł 4,013 mln zł. Zysk netto sięgnął 1,72 mln zł wobec 1,5 mln zł straty rok wcześniej.