EMC: negocjacje ze starostwem tczewskim

0
847


Powiat tczewskim w dalszym ciągu prowadzi negocjacje ze spółką EMC Instytut Medyczny S.A., która w lutym 2013 roku złożyła ofertę wiążącą w nabycia akcji spółki Szpitale Tczewskie S.A. Powiat chce sprzedać do 99 procent, czyli do 384 562 akcji, nie mniej jednak niż 51 procent, czyli 198 108 akcji spółki.

Czas prowadzenia negocjacji nie jest związany określonym terminem. Oferty w przetargu dotyczącym nabycia akcji spółki złożyło siedem podmiotów. Oprócz EMC były to: Ado-Med, BZ WBK Inwestycje, Szpitale Polskie, Dom Lekarski, Ameos Holding z Zurychu w Szwajcarii i Pomorskie Centra Kardiologiczne. Już po terminie wpłynęła oferta Grupy Nowy Szpital.

Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna powstała 31 maja 2011 roku w wyniku przekształcenia Tczewskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Wartość kapitału zakładowego spółki przekształconej ustalono w wysokości 19.422.355,00 zł. Spółka jest organem założycielskim dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie.

Placówka ta posiada 335 łóżek na 9 oddziałach i w 2 zakładach opiekuńczo-leczniczych. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj około 14 tysięcy pacjentów. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 26 poradniach. Rocznie udziela się około 67 000 konsultacji specjalistycznych. Na zasadach outsourcingu uruchomiono na terenie szpitala stację dializ, centrum diagnostyki obrazowej z tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym oraz laboratorium medyczne. Kontrakt placówki z NFZ na rok 2012 ma wartość ponad 44 mln zł.

W ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach.  Placówki obejmują opieką medyczną ponad 850 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tysięcy pacjentów.