EMC: nowe poradnie w szpitalu Mikulicz

0
881


Szpital Mikulicz w Świebodzicach, działający w ramach Grupy EMC Instytut Medyczny, od września 2012 roku będzie oferował konsultacje w nowych poradniach specjalistycznych: onkologicznej i logopedycznej. Usługi poradni finansowane będą w ramach umowy z NFZ.

Poradnia onkologiczna przeznaczona jest szczególnie dla pacjentów, którzy zauważyli u siebie  podejrzane  znamiona skórne, mają wyniki badań lub objawy sugerujące nowotwór, przebyli operację z powodu nowotworu złośliwego lub są po zakończonym leczeniu onkologicznym i wymagają regularnych wizyt kontrolnych.

Poradnia logopedyczna zapewnia opiekę w postaci indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami wymowy, terapii surdologopedycznej dzieci i dorosłych oraz terapii logopedycznej chorych po urazach z afazją.

Szpital Mikulicz w Świebodzicach posiada 125 łóżek na oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, geriatrycznym, chorób dziecięcych i neonatologii, ginekologii i położnictwa. Placówka prowadzi także hospicjum i zakład opiekuńczo-leczniczy oraz kilkanaście poradni specjalistycznych. Kontrakt szpitala z NFZ na rok 2012 ma wartość 13 199 089,70 zł i dotyczy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach. Oprócz Szpitala Mikulicz w Świebodzicach są to: Szpital św. Anny w Piasecznie, EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach. Do grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.