EMC: nowe poradnie w szpitalu w Kwidzynie

0
1062

Szpital Zdrowie w Kwidzynie, należący do sieci EMC, poszerzył zakres usług i otworzył nowe poradnie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Placówka ta, jako jedna z dwóch prywatnych placówek, została zakwalifikowana do sieci szpitali w województwie pomorskim, (do placówek I stopnia).

NZOZ Szpital w Kwidzynie od 2001 roku był prowadzony przez samorządową spółkę Zdrowie sp. z o.o., w której większościowe udziały posiadał powiat.

W kwietniu 2016 roku spółka EMC  kupiła od powiatu kwidzyńskiego 70,92 procenta udziałów spółki. Cena za zakupione udziały wyniosła 5.571.164,76 zł.

W wyniku zawarcia umowy EMC zobowiązało się do poniesienia kosztów inwestycji na rzecz spółki, koniecznych dla realizacji programu dostosowawczego oraz rozwoju szpitala prowadzonego przez spółkę w terminie do 31 maja 2018 roku w kwocie minimum 10 mln zł.

Szpital w Kwidzynie prowadzi  9 oddziałów: chirurgiczny, chirurgii urazowo-ortopedycznej, urologiczny, położniczo-ginekologiczny, noworodków i wcześniaków, dziecięcy, wewnętrzny, anestezjologii i intensywnej terapii oraz szpitalny oddział ratunkowy. Kwidzyńska placówka ma około 160 łóżek.

Placówka oferuje także nocną i świąteczną pomoc lekarską, badania diagnostyczne (RTG, USG, tomografii komputerowej, KTG, spirometrię, badania urograficzne, gastroskopię, badania kardiologiczne).

Grupa EMC Szpitale prowadzi  10 Szpitali i 26 przychodni na terenie całego kraju. Prawie 90 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.