EMC: objęcie akcji przez PZU

0
865


EMC Instytut Medyczny podpisał umowę z PZU FIZ AN BIS 2 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki została podjęta 19 grudnia 2013 roku. Kapitał został podwyższony z kwoty 33 308 856 zł do kwoty 48 078 096 zł.

Zgodnie z umową PZU obejmie w drodze subskrypcji prywatnej 948 370 akcji zwykłych po cenie nominalnej 4 zł za akcję, po cenie emisyjnej 19,50 za akcję, czyli po łącznej cenie nominalnej 18 493 215 zł. PZU FIZ AN BIS 2 jest obecnym akcjonariuszem spółki i posiada 29,87 procent akcji EMC.

Pozostałymi głównymi udziałowcami EMC są: CareUp B.V., który posiada 53,81 procent akcji oraz Sporto Invest B.V. , posiadający 14,60 procent akcji. Są to spółki kontrolowane przez Penta Investments.

Grupa EMC Instytut Medyczny liczy obecnie 9 Szpitali i 16 przychodni. Są to: Szpital św. Anny w Piasecznie , EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach, Szpital Zdrowie w Kwidzynie. Do Grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 950 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 90 tysięcy pacjentów.

23 grudnia 2013 roku EMC podpisał ze starostwem lubińskim umowę przedwstępną w sprawie zakupu udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia  Lubinie.