EMC: otwarcie nowego budynku Szpitala Geriatrycznego w Katowicach

0
870


27 sierpnia 2014 roku odbyła się uroczystość z okazji zakończenia rozbudowy  należącego do Grupy EMC Instytut Medyczny Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego w związku z rozbudową katowickiej placówki oraz utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego miało miejsce 12 września 2013.

Szpital, który miał dotychczas 38 łóżek geriatrycznych, po rozbudowie dysponuje kolejnymi 31 łóżkami geriatrycznymi oraz 30 łóżkami rehabilitacyjnymi, a także ośrodkiem rehabilitacji wyposażonym w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i badawczy.

Nowa część szpitala i Centrum Badawczo-Rozwojowe ma ponad 1.400 m kw. powierzchni użytkowej i kubaturę 9.645 m szesc. W trakcie realizacji jest jeszcze projekt tworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego. Celem powołania CBR jest między innymi prowadzenie badań naukowych potrzebnych na etapie projektowania nowych produktów i technik korygujących  dysfunkcje psychoruchowe u ludzi starszych, uznawanych niejednokrotnie za nieuleczalnie chorych, w sytuacji, gdy są jeszcze szanse na ograniczenie objawów i postępu choroby. 

W CBR znajdą się sale badań  jakościowych i wytrzymałościowych, laboratorium badań chodu i bezpiecznych powierzchni, sala audiowizualna, pomieszczenia do badań naukowych oceniających deficyty ruchu, sala badań zmysłów,  sala telekonsultacyjna do badania  nowych rozwiązań  z zakresu teleopieki i telediagnostyki  stosowanych w geriatrii.

Inwestycja  finansowana jest z kilku źródeł: 5,1 mln zł na rozbudowę szpitala pochodzi z emisji akcji EMC Instytut Medyczny, natomiast 3,4 mln zł pozyskano z Ministerstwa Gospodarki w ramach dofinansowania projektu utworzenia Centrum Badawczo- Rozwojowego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4, 5 –  Poddziałanie  4.5.2. Łącznie inwestycja kosztowała ponad 20 mln zł.

– Ogromnie się cieszę, że w niespełna rok po wmurowaniu aktu erekcyjnego spotykamy się ponownie, aby uczcić zakończenie rozbudowy naszego szpitala. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy jakości i dostępności opieki nad seniorami oraz zwiększeniu dostępu do nowych technik oraz sprzętu do rehabilitacji i usprawniania osób starszych – powiedział podczas uroczystości Jarosław Derejczyk, dyrektor jedynego w Polsce Szpitala Geriatrycznego.

– W oparciu o wcześniejsze doświadczenia liczymy na współpracę ze śląskim oddziałem  Narodowego Funduszu Zdrowia we wspólnym budowaniu strategii regionalnego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych jednego z najstarszych demograficznie regionów Unii Europejskiej, jakim jest Górny Śląsk  – powiedział Józef Juros prezes EMC Silesia.

– Rozbudowa ta była bardzo oczekiwana, tym bardziej, że doskonale uzupełnia szeroki zakres działań podejmowanych przez Katowice na rzecz mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Cieszę się, że kolejna inwestycja związana z rozwojem placówek medycznych na ternie miasta została zakończona i od dziś może służyć nam wszystkim – powiedział prezydent Katowic Piotr Uszok.

Szpital Geriatryczny w Katowicach prowadzony jest przez spółkę EMC Silesia, której udziałowcem jest  EMC Instytut Medyczny oraz Miasto Katowice.
– Inwestycja w katowickim szpitalu jest przykładem partnerstwa prywatno-publicznego, jednak wprowadzanego nie na mocy ustawy. Z jednej strony mamy prywatny podmiot, który rozumiejąc potrzeby starzejącego się społeczeństwa, prowadzi i finansuje rozbudowę szpitala, aby poprawić jakość życia seniorów. Z drugiej strony partnerem tego przedsięwzięcia są władze miasta Katowice, które jako  spólnik wspierają ten projekt. Z trzeciej strony śląski oddział NFZ, który deklaruje chęć finansowania nowoczesnego leczenia osób starszych – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

– Jako inwestor EMC Instytut Medyczny popieramy projekt rozwoju geriatrii i jesteśmy pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia kadry medycznej Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Na pewno będziemy chcieli te doświadczenia wykorzystać w sieci naszych słowackich  szpitali, klinik i przychodni  – powiedział Vaclav Jirku, dyrektor inwestycyjny Penta Investments, udziałowca EMC .

Dotychczas w katowickim Szpitalu Geriatrycznym leczonych było  rocznie 1.200 pacjentów na oddziale geriatrii  i  13.500 w 12 specjalistycznych  poradniach przyszpitalnych. Średnia wieku chorych leczonych w placówce przekracza 80 lat. W szpitalu zatrudnionych jest 60 pracowników, natomiast kolejnych 60 osób stale współpracuje z tą placówką. Profesjonalny i troskliwy personel stanowi  najliczniejszy  w Polsce zespół gerontologiczny.

Do Grupy EMC należy 10 Szpitali i 16 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 80 procent przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.