EMC: patronat medyczny dla pensjonariuszy Domu Aktora w Skolimowie

0
785


21 sierpnia 2012 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy EMC Piaseczno, które prowadzi Szpital św. Anny w Piasecznie oraz Związkiem Artystów Scen Polskich (ZASP). Dokument dotyczył objęcia przez EMC Piaseczno patronatem medycznym pensjonariuszy należącego do ZASP-u Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Porozumienie to rozpoczyna współpracę EMC z Domem Aktora. Pensjonariusze placówki na co dzień mają własną opiekę lekarską i pielęgniarską. Wsparcie EMC ma dotyczyć lekarzy specjalistów i hospitalizacji. Zakres tego wsparcia będzie uzależniony od potrzeb pensjonariuszy Skolimowa.

EMC Piaseczno, należy do EMC Instytut Medyczny, który jest właścicielem największej sieci szpitali i przychodni w Polsce. Grupa EMC ma duże doświadczenie w leczeniu seniorów. Wśród ośmiu szpitali sieci znajduje się między innymi Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, który specjalizuje się w leczeniu starszych pacjentów. Na początku 2012 roku w Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach został uruchomiony oddział geriatryczny.

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie został wybudowany z inicjatywy aktora Antoniego Bednarczyka w roku 1927, ze składek członków ZASP i darowizn miłośników teatru, z myślą o samotnych emerytowanych artystach. Do II wojny światowej pełnił także funkcję schroniska dla aktorów pozostających w trudnej sytuacji życiowej. Dotowany po wojnie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i wspomagany finansami zdobytymi przez liczne i różnorodne akcje koleżeńskie (kwesty, aukcje, przedstawienia, koncerty), pozostaje nadal miejscem pobytu nieuprawiających już zawodu artystów. Powiększony w latach 80-tych o nowy budynek, dzięki m.in. zapisom testamentowym Zofii Terne i rodzeństwa Rapackich oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, jest dziś zamieszkały przez blisko 50 osób. Średnia wieku pensjonariuszy wynosi 85 lat.