EMC: Penta wnioskuje o wycofanie spółki z GPW

0
877


Penta Investments, która po zakończeniu trwającego wezwania zapewni sobie największy pakiet akcji w EMC Instytut Medyczny SA, zamierza w krótkim czasie wycofać spółkę z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

16 lipca 2013 roku Soporto Invest B.V. – spółka kontrolowana przez Penta Investments – złożyła wniosek do Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki oraz przedłożyła projekty uchwał, między innymi o przywróceniu akcjom spółki formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami uważamy, że plan inwestycyjny dla EMC, który pozwoli  wzmocnić pozycję rynkową i budować ogólnokrajową skalę spółki, nie spełni oczekiwań co do realizacji wyników w horyzoncie czasowym akceptowalnym dla inwestorów giełdowych. Nasza strategia zakłada co najmniej 7-letni okres inwestycyjny dla EMC. W tym czasie przewidujemy kolejne akwizycje placówek medycznych, finansowane przede wszystkim ze środków akcjonariuszy. Dodatkowo koszty restrukturyzacji przejmowanych placówek będą przez kolejne lata istotnie obciążać wyniki finansowe spółki. Dlatego uważamy, że forma spółki prywatnej (tzn. nie notowanej na GPW) jest korzystniejsza i pozwala na efektywniejsze zarządzanie ze strony akcjonariuszy. Stąd nasz wniosek o zwołanie NWZA i projekty uchwał mających umożliwić wycofanie spółki z GPW. Z publicznych wypowiedzi drugiego co do wielkości akcjonariusza czyli PZU wynika, że mógłby poprzeć taki scenariusz. Osobiście nie widzę przeszkód do zawarcia w przyszłości strategicznego porozumienia z PZU w tej i wielu innych sprawach dotyczących EMC – powiedział Adam Jarmicki, manager inwestycyjny Penta Investments, odpowiedzialny za projekt EMC.

W ogłoszonym 28 maja 2013 roku wezwaniu kontrolowane przez Penta Investments spółki Soporto Invest B.V. oraz CareUp B.V. ogłosiły chęć kupna wszystkich pozostających w wolnym obrocie akcji EMC Instytut Medyczny SA.

Cena w wezwaniu ostatecznie została ustalona na poziomie 19,50 zł za jedną akcję i zawiera premię w wysokości 15,59 procent i 18,69 procent do średniego kursu akcji odpowiednio z trzech i sześciu miesięcy oraz 16,70 procent premii do kursu akcji na zamknięciu 27 maja 2013 roku, czyli z ostatniej sesji poprzedzającej dzień ogłoszenia wezwania.

Zgodnie z warunkami wezwania zapisy na akcje przyjmowane są w siedzibie Domu Inwestycyjnego Investors SA oraz w placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank SA do 18 lipca 2013 roku, do godz. 17.00.