EMC: personel medyczny Szpitala w Ozimku podnosi kwalifikacje zawodowe

0
1061


20 pielęgniarek ze Szpitala św. Rocha w Ozimku uczestniczy  w kursie „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktyk, które odbyły się na oddziale kardiologicznym Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Kurs zakończy się w czerwcu 2016 egzaminem i rozdaniem certyfikatów.

Na początku maja 2016 ponad 30 pielęgniarek  z placówki Grupy EMC w Ozimku rozpoczęło szkolenie „Leczenie ran”, a w czwartym kwartale ponad 20 pielęgniarek odbędzie kurs „Żywienie dojelitowe i pozajelitowe”.

– Bardzo pozytywnie oceniam profesjonalizm wykładowców i wysoki poziom kursów.  Uważam, że personel medyczny stale powinien podnosić swoje kwalifikacje zawodowe,  gdyż dzięki temu możemy zaoferować pacjentom lepszą jakość opieki – powiedziała Renata Jaremko Pielęgniarka Naczelna Szpitala.

Szpital św. Rocha należy do Grupy EMC Szpitale, która prowadzi 10 szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Szkolenie personelu jest jednym z priorytetów Grupy. Podobne szkolenia odbywają się obecnie między innymi w Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach, Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie i Szpitalu w Kowarach. Kolejne rozpoczną się niebawem w Szpitalu św. Anny w Piasecznie.

Łącznie w różnego rodzaju szkoleniach, które podnoszą kwalifikacje zawodowe, ma w roku 2016 wziąć udział ponad 350 pielęgniarek i położnych pracujących  w Grupie EMC Szpitale.