EMC planuje w 2015 roku inwestycje za 25 mln zł w szpitalu w Lubinie

0
648


13 listopada 2014 przedstawiciele EMC Instytut Medyczny, podczas konferencji prasowej, podsumowali dotychczasowe działania przeprowadzone przez Regionalne Centrum Zdrowia w Szpitalu w Lubinie oraz zaprezentowali  plany inwestycyjne na 2015 rok. Priorytetem podczas dokonanych działań była poprawa komfortu pobytu oraz bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu.

Wśród zrealizowanych projektów wymieniono wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, wprowadzenie standardów kontroli jakości żywienia i utrzymania czystości oraz wymianę uszkodzonego wyposażenia na oddziałach szpitalnych. Jako usprawnienie organizacyjne wskazano uruchomienie Izby Przyjęć Planowych wraz z rejestracją przeznaczoną wyłącznie do tego rodzaju przyjęć.  Rozszerzono także system szkoleń wewnętrznych personelu szpitalnego – zarówno z zakresu medycyny, jak również obsługi pacjentów.

Na inwestycje w sprzęt przeznaczono około 700 tys. zł. Zakupiono między innymi sprzęt komputerowy, lampę do tomografu komputerowego, aparat do chłodzenia na OIOM-ie oraz aparat KTG do poradni ginekologiczno-położniczej.

Łączne wydatki inwestycyjne związane z poprawą stanu technicznego szpitala zamknęły się w kwocie 1 363 tys. zł. Przeznaczone zostały głównie na remont Izby Przyjęć, pomieszczeń laboratorium szpitalnego oraz gabinetu zabiegowego na oddziale chirurgicznym, a także rozpoczęcie procesu termomodernizacji szpitala.

– Regionalne Centrum Zdrowia to kluczowa, największa jednostka w Grupie EMC i centralna część dolnośląskiego klastra naszych szpitali. Dlatego zdecydowaliśmy, że największe inwestycje infrastrukturalne w Grupie EMC w 2015 roku będą miały miejsce właśnie w lubińskiej placówce – powiedziała Agnieszka Szpara, prezes EMC Instytut Medyczny SA.

– Zgodnie z zapowiedziami złożonymi podczas prywatyzacji RCZ planujemy w lubińskim szpitalu budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Termin rozpoczęcia prac to pierwszy kwartał 2015 roku, a ich zakończenie ma nastąpić w czwartym kwartale 2015 – dodał Józef Juros, dyrektor generalny EMC Instytut Medyczny SA.

Przyszłoroczne plany  inwestycyjne obejmują też uruchomienie centralnej sterylizatornii, uruchomienie nowego bloku operacyjnego oraz stworzenie nowej części zabiegowej dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wraz z pracownią endoskopową.  Ponadto w trzecim kwartale 2015 roku planowane jest oddanie do użytku bloku porodowego z intensywną opieką neonatologiczną. Realizacja tego zadania pozwoli ubiegać się spółce o podniesienie stopnia referencyjności oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego.

Dla poprawy komfortu pobytu pacjentów przygotowane zostaną 1- i 2-osobowe pokoje z bezpośrednim dostępem do łazienki. Termin zakończenia tych inwestycji ma nastąpić w 2016 roku.

Planowane wydatki inwestycyjne wynieść mają w 2015 roku 25 mln zł.

Regionalne Centrum Zdrowia, które prowadzi szpital w Lubinie, należy do Grupy EMC od lutego 2014 roku.

EMC Instytut Medyczny powstał w 2001 roku i obecnie w skład Grupy EMC wchodzi 10 szpitali i 16 przychodni w sześciu województwach.

EMC większość usług realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, będąc tym samym znaczącym elementem publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Realizując usługi w ramach systemu publicznego, Grupa buduje przyjazny model leczenia, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta – od lekarza POZ, poprzez porady specjalistyczne, pełną diagnostykę, leczenie szpitalne, do opieki nad ludźmi starszymi w wyspecjalizowanych ośrodkach lub warunkach domowych.

EMC jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie Szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.