EMC: poprawa wyników finansowych Grupy

0
993


Skonsolidowane przychody EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym kwartale 2013 roku o 1,8 proc. do 41,4 mln zł w stosunku do pierwszych trzech miesięcy  2012 roku. Zysk brutto zwiększył się w tym okresie o blisko 3 proc. do 1,74 mln zł, a   zysk netto  o blisko jeden proc. do 1,34 mln zł.

– Poprawa wyników Grupy w pierwszym kwartale bieżącego roku  to zasługa między innymi wzrostu  przychodów komercyjnych, od towarzystw ubezpieczeniowych oraz ze sprzedaży w aptece otwartej w Szpitalu w Kamieniu Pomorskim – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

Udział przychodów od pacjentów komercyjnych w całości przychodów Grupy EMC Instytut Medyczny zwiększył się w pierwszych trzech miesiącach 2013 roku do 14,9 proc. z 14,7 proc., a od towarzystw do 2,7 proc. z 2,2 proc. Przychody od  Narodowego Fundusz Zdrowia pozostały na zbliżonym poziomie.

Obecnie w składu Grupy EMC Instytut Medyczny w Polsce wchodzi 8 Szpitali i 16 Przychodni. Placówki obejmują opieką medyczną ponad 850 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tysięcy pacjentów.