EMC: poprawa wyników w I kwartale 2012 roku

0
833

Skonsolidowane przychody Grupy EMC Instytut Medyczny wzrosły w pierwszym kwartale 2012 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 o ponad  15 procent, osiągając 40,64 mln zł  Zysk operacyjny wyniósł 2,67 mln zł wobec 1,68 mln zł straty w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Zysk netto sięgnął 1,33 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej.

– Jestem zadowolony w wyraźniej poprawy wyników w pierwszym kwartale 2012 roku w stosunku do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku. W pierwszym kwartale 2011 roku wykazaliśmy bowiem stratę w związku z opóźnieniem uruchomienia nowego Szpitala św. Anny w Piasecznie. W pierwszym kwartale 2012 roku już takiego jednarozowego obciążenia wyników Grupy nie było – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.
Szpital św. Anny w Piasecznie, który został uruchomiony w drugiej połowie lutego 2011 roku, stanowi obecnie największą placówkę w sieci EMC i jest jednym z największych w Polsce prywatnych szpitali funkcjonujących w systemie publicznym.
Grupa EMC Instytut Medyczny dalej realizuje model rozwoju zakładający kompleksową opiekę nad pacjentem. W styczniu 2012 roku w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu uruchomiony został oddział onkologii ginekologicznej i chirurgii onkologicznej oraz kulistyki. W Szpitalu Mikulicz w Świebodzicach otwarto oddział geriatryczny, a w Szpitalu Bukowiec w Kowarach oddział leczenia zaburzeń nerwicowych.

W najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie rozbudowy Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Obok istniejącej 40 łóżkowej placówki powstanie nowy budynek z 60 łóżkami, zapleczem rehabilitacyjnym oraz szkoleniowym. Środki na tę inwestycję EMC Instytut Medyczny pozyskał z emisji akcji.

Zarząd spółki ocenia, że ze względu na starzenie się polskiego społeczeństwa zapotrzebowanie na opiekę medyczną dla osób starszych będzie szybko rosło. Według standardów unijnych na 10 tysięcy mieszkańców powinny przypadać dwa łóżka geriatryczne. W przypadku Polski oznacza to 7,6 tysięcy łóżek, a jest ich aktualnie około 600. EMC Istytut Medyczny planuje też rozbudowę Szpitala św.Anny w Piasecznie. Dotychczasowa licząca 120-lóżek placówka, ma powiększyć się o jedną trzecią.

Aktualnie w ramach Grupy EMC Instytut Medyczny funkcjonuje 8 szpitali i 16 przychodni w 5 województwach. Są to:  Szpital św. Anny w Piasecznie , EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Szpital św. Rocha w Ozimku koło Opola, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, Szpital Mikulicz w Świebodzicach, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Szpital Bukowiec w Kowarach. Do grupy należą także: Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu, Zespół Przychodni Lubmed w Lubinie, Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu oraz EMC Health Care Ltd. w Dublinie.

Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 850 tys. mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 70 tys. pacjentów.