EMC: pozytywna ocena ceny akcji w wezwaniu Penty

0
973


Zarząd EMC Instytut Medyczny w związku z ogłoszeniem wezwania przez spółki zależne Penta Investments informuje, że zaproponowana cena 18,80 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej EMC i jest zgodna z wymogami ceny minimalnej przedstawionymi w art. 79 Ustawy o ofercie publicznej.

28 maja 2013 roku spółka Soporto Invest B.V., która ma 14,60 proc. akcji EMC Instytut Medyczny, dających 20,49 proc.  ogólnej liczby głosów  i CareUp ogłosiły wezwanie na zakup  wszystkich pozostałych akcji reprezentujących łącznie do 79,51 liczby głosów EMC.

– Strategia EMC Instytut Medyczny zakłada dalszy rozwój sieci szpitali i przychodni. Aby zrealizować te plany, spółka potrzebuje  inwestora, który sfinansuje kolejne akwizycje.  Penta zadeklarowała inwestycje w rozwój organiczny oraz przejęcia innych podmiotów. Zdaniem zarządu EMC umożliwi to realizację strategicznych celów – powiedział Piotr Gerber, prezes EMC Instytut Medyczny.

Zapisy w wezwaniu  będą przyjmowane od 19 czerwca do 18 lipca 2013 roku przez Dom Inwestycyjny Investors  oraz w placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

EMC Instytut Medyczny S.A. jest największym w Polsce właścicielem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu 10 lat z lokalnej firmy, prowadzącej szpital we Wrocławiu, spółka rozwinęła się w sieć placówek medycznych, rozbudowywaną konsekwentnie na terenie Polski, a  także za granicą. Od 2005 roku firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie 9 szpitali oraz 16 przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej. Główną działalność medyczną EMC stanowi: szpitalne lecznictwo specjalistyczne, hospitalizacje w szpitalach ogólnych oraz poradnictwo ambulatoryjne w ramach przychodni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej.

Penta Investments jest jednym z wiodących graczy w sektorze opieki zdrowotnej w tej części Europy. Inwestycje w branżę medyczną stanowią ponad 30 procent aktywów jej portfela inwestycyjnego. W trakcie ostatniej dekady Penta zainwestowała ponad 400 mln euro i odpowiada za ponad 10 tysięcy miejsc pracy w tym sektorze w Czechach i na Słowacji. Na powyższe składają się następujące najważniejsze aktualnie realizowane inwestycje w branży usług medycznych: sieć szpitali Svet zdravia (obecnie 10 szpitali na Słowacji),  prywatne przychodnie MediClinic zlokalizowane w Czechach (ponad 140 placówek),  przychodnie i kliniki medyczne ProCare (13 placówek na Słowacji).

Ponadto, Penta jest także właścicielem czesko-słowacko-polskiej sieci aptek Dr. Max (ponad 500 aptek zlokalizowanych w Czechach, na Słowacji w Polsce) oraz udziałowcem jednego z dwóch głównych operatorów ubezpieczeń zdrowotnych na Słowacji – Dovera – obsługującej około 1,4 mln klientów.