EMC: przedłużenie inwestycji w szpitalu w Kowarach

0
946


EMC Instytut Medyczny S.A. podpisał aneks do umowy zawartej z powiatem jeleniogórskim w sprawie inwestycji prowadzonej w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kowarach. Na podstawie aneksu przedłużeniu uległ termin zakończenie inwestycji w placówce z 48 miesięcy do 60 miesięcy.

Umowę z samorządem zawierała spółka zależna EMC Instytut Medyczny – PCZ Kowary sp. z o.o. , prowadząca placówkę.

Podpisanie umowy o zakupie od starostwa powiatowego w Jeleniej Górze 90 procent udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w Kowarach nastąpiło 5 grudnia 2008 roku. Przeniesienie własności udziałów na rzecz EMC Instytut Medyczny S.A. nastąpiło 1 stycznia 2009 roku. Spółka Powiatowe Centrum Zdrowia prowadzi w Kowarach szpital Bukowiec, przychodnię oraz zakład opiekuńczo-leczniczy z hospicjum. Szpital posiada siedem oddziałów – ginekologiczno-położniczy, chirurgiczny, dziecięcy, wewnętrzny, neonatologiczny, rehabilitacyjny oraz leczenia zaburzeń nerwicowych

Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012 ma wartość 15 436 434,91 zł.