EMC: przesłużenie inwestycji w Kowarach

0
773


Spółka EMC Instytut Medyczny S.A. przedłużyła termin zakończenia inwestycji w szpitalu w Kowarach z 60 miesięcy do 72 miesięcy od nabycia udziałów spółki prowadzącej placówkę. Inwestycja była już przedłużana w grudniu 2012 roku z 48 do 60 miesięcy.

Umowa w sprawie nabycia 90 procent udziałów w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach została zawarta z powiatem jeleniogórskim w roku 2008.

Spółka Powiatowe Centrum Zdrowia prowadzi w Kowarach szpital Bukowiec, przychodnię oraz zakład opiekuńczo-leczniczy z hospicjum. Szpital posiada siedem oddziałów –  chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ginekologiczno-położniczy, leczenia zaburzeń nerwicowych, pediatryczny i rehabilitacji.  W placówce dostępna jest także diagnostyka (m.in. laboratoryjna, obrazowa, endoskopowa).  Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2013 ma wartość 15 632 645,49  zł.

Grupa EMC Instytut Medyczny liczy obecnie 9 Szpitali i 16 przychodni. Szpitale wchodzące w skład Grupy EMC obejmują opieką medyczną ponad 950 tysięcy mieszkańców województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W przychodniach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej leczy się ponad 90 tysięcy pacjentów.

23 grudnia 2013 roku EMC podpisał ze starostwem lubińskim umowę przedwstępną w sprawie zakupu udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia w  Lubinie.