EMC: rekomendacja do certyfikatu ISO 9001

0
938

W kwietniu 2012 roku EMC Instytut Medyczny  po przeprowadzonym audycie nadzoru przez jednostkę certyfikującą DEKRA Certification otrzymał rekomendację do utrzymania globalnego Certyfikatu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001. Jednocześnie do grupy jednostek objętych globalnym certyfikatem dołączył Zespół Przychodni ?FORMICA?.


– Wyniki audytu potwierdzają wysoką jakość usług świadczonych przez nasze placówki ? powiedział Piotr Gerber prezes EMC Instytut Medyczny.

EuroMediCare we Wrocławiu jako pierwszy Szpital w Polsce uzyskał w roku 2003 Certyfikat Jakości ISO 9001:2000. W 2009 roku zarząd spółki podjął decyzję o scaleniu systemu zarządzania jakością w  jednostkach grupy EMC ( Szpital z Przychodnią EuroMediCare we Wrocławiu, Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach, Szpital św. Rocha w Ozimku, Szpital św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim oraz Przychodnia ?Przy Łowieckiej?), w wyniku czego w marcu 2010 roku jednostki te uzyskały globalny certyfikat jakości ISO 9001:2008.
Certyfikatem zostały objęte: opieka medyczna świadczona w oddziałach szpitalnych, zachowawczych i zabiegowych, medyczne usługi diagnostyczne w ramach opieki ambulatoryjnej, profilaktyka zdrowotna, medycyna pracy, rehabilitacja stacjonarna i ambulatoryjna, opieka długoterminowa i hospicyjna oraz opieka pielęgniarki środowiskowej i położnej.

Każdy etap procesu leczenia, od przyjęcia do szpitala, poprzez zabieg operacyjny, aż do wypisu jest dokładnie monitorowany. Notowane i dokumentowane są także wszystkie odchylenia od normy. Satysfakcja pacjentów jest systematycznie badana za pomocą ankiet, dzięki czemu mają oni bezpośredni wpływ na poziom świadczonych usług. Wszystkie uwagi są szczegółowo analizowane, a niezgodności konsekwentnie korygowane.