EMC: rezygnacja prezesa zarządu spółki

0
826


Z dniem 31 marca 2016 roku Agnieszka Szpara złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka i prezesa zarządu EMC Instytut Medyczny SA. Obecną funkcję Agnieszka Szpara pełnić będzie do 30 kwietnia 2016 roku.

Agnieszka Szpara objęła stanowisko prezesa zarządu EMC Instytut Medyczny we wrześniu 2014 roku.

Agnieszka Szpara ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu w opiece medycznej, w tym 15 lat w zarządzaniu strategicznym. W latach 1994–2009 była związana zawodowo z rozwojem Grupy Medicover w krajach Europy Centralnej, w tym od 2000 roku na stanowisku prezesa zarządu Medicover w Polsce.

W lutym 2016 roku znalazła się w gronie 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, rankingu opublikowanym przez miesięcznik „Home & Market”.

Grupa EMC Szpitale prowadzi  10 Szpitali i 19 przychodni na terenie całego kraju. Ponad 89 procent przychodów spółki pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego.