EMC: rozbudowa Szpitala Geriatrycznego w Katowicach

0
914


W pierwszym kwartale 2013 roku prowadzone były prace przygotowawcze w związku z rozbudową należącego do Grupy EMC Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w drugim kwartale. 

Pod koniec stycznia 2013 roku spółka zależna EMC Silesia, która prowadzi Szpital Geriatryczny,  zawarła z Ministerstwem Gospodarki  umowę na realizację  projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) wyrobów i usług ortopedycznych w Katowicach, kosztem 8,5 mln zł. Dofinansowanie sięgnie 3,4 mln zł.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie 40-łóżkowego nowego oddziału szpitalnego, części rehabilitacyjno-szkoleniowej i stworzeniu przy Szpitalu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Obecnie Szpital w Katowicach ma 40-łóżek.

W ramach projektu w Szpitalu prowadzone będą prace nad poprawą jakości życia w podeszłym wieku,  zwiększenia sprawności i samodzielności osób starszych. CBR tworzone będzie wspólnie z naukowcami z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.