EMC: rozmowy dotyczące nabycia Prywatnej Lecznicy Cetrus z Poznania

0
844

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. przekazał informację o prowadzeniu rozmów dotyczących potencjalnej transakcji nabycia 100 udziałów spółki Prywatna Lecznica Certus z Poznania. Certus powstał w styczniu 1992 roku jako pierwszy prywatny wielospecjalistyczny szpital w Polsce.

Obecnie Certus to szpital z ambulatorium i centrum endoskopii oraz 3 centra medyczne świadczące kompleksową opiekę medyczną. Placówki Certus zlokalizowane są w Poznaniu: przy ulicy Grunwaldzkiej (szpital, ambulatorium), Dąbrowskiego (Centrum Medyczne Nr 1) Wagrowskiej (Centrum Medyczne Nr 2) oraz w Swarzędzu (Centrum Medyczne Nr 3).

Przy ulicy Grunwaldzkiej działa szpital , który oferuje usługi w zakresie urologii, ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Certus oferuje także usługi ambulatoryjne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz konsultacje specjalistyczne i diagnostykę.

Szpital dysponuje 50-cioma łóżkami w salach jedno- i dwuosobowych na 3 oddziałach: ogólnym, urologicznym i zabiegowym. Świadczy wiele unikatowych zabiegów takich jak: badania w kierunku obturacyjnego bezdechu śródsennego (polisomnografia), fotowybiórcza waporyzacja prostaty (PVP) przy użyciu zielonego lasera czy – jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce – operacje nowotworów z wykorzystaniem technologii NanoKnife. Oddział ogólny realizuje również kompleksowe badania w ramach pakietów profilaktycznych zróżnicowanych według wieku, płci oraz trybu życia.

Przy szpitalu funkcjonuje ambulatorium świadczące kompleksową opiekę medyczną całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Centrum endoskopii oferuje kompleksowe badania przewodu pokarmowego od standardowych zabiegów gastro- i kolonoskopii, po zaawansowane technologie jak endoskopia kapsułkowa oraz leczenie otyłości balonem dożołądkowym.

Usługi Placówek Certus są zarówno komercyjne jak i finansowane w ramach kontraktu z NFZ. Wartość kontraktu zawartego na rok 2016 wynosi 5,1 mln zł. Kontrakt dotyczy usług w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego (ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej, ginekologii). Lecznica świadczy także usługi z zakresu medycyny pracy dla współpracujących firm, w ramach abonamentów firmowych oraz dla pacjentów z towarzystw ubezpieczeniowych, mających wykupione prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Grupa EMC Szpitale prowadzi na terenie całego kraju 10 szpitali i 19 przychodni. Blisko 90 procent przychodów Grupy pochodzi z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grupa EMC Szpitale jest partnerem dla samorządów w całej Polsce. Obecnie szpitale należące do sieci świadczą usługi dla ponad miliona mieszkańców z terenu województw: dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. 

Pod koniec lipca 2016 roku EMC podpisał roku umowy zakupu siedmiu przychodni specjalistycznych z grupy Aktywne Centrum Zdrowia (ACZ). W placówkach działających we Wrocławiu, Oleśnicy, Bierutowie i Sycowie funkcjonuje ponad 50 poradni specjalistycznych, a z opieki w ramach POZ korzysta ponad 36 tysięcy pacjentów.